Kursy zawodowe dla uczniów ZS CKR w Potoczku

Wraz z nowym rokiem szkolnym, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku rozpoczęły się kursy z branży gastronomicznej, realizowane w ramach projektu ,,Profesjonaliści na rynku pracy’’. To już kolejna grupa uczniów, kształcąca się w zawodzie technikum żywienia i usług gastronomicznych, która skorzystała z szansy uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. W pierwszych dniach września 2021 roku… Czytaj więcej

Umowa na modernizację drogi powiatowej Modliborzyce – Gwizdów podpisana. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu

Aż 80 procent… Najwyższy z możliwych wachlarz wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał Powiat Janowski na modernizację 5,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Modliborzyce – Gwizdów. Inwestycja pochłonie prawie 4,8 mln zł. Około 3,8 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, reszta to wkład własny Powiatu Janowskiego i Gminy Modliborzyce w proporcji 45-55 procent…. Czytaj więcej

Dotacje z PUP na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość wsparcia – 25 tys. zł

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa : 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa –projekty PUP, informuję, że dysponuje funduszami na przyznanie jednorazowych środków… Czytaj więcej

Inauguracja roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku w duchu patriotyczno – religijnym

Z udziałem Posła na Sejm – Jerzego Bieleckiego oraz przedstawicieli władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Potok Wielki – Leszkiem Nosalem oraz proboszczem Parafii Potok Wielki – księdzem Arturem Dyjakiem, nauczycieli, rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku został zainaugurowany nowy rok szkolny 2021/2022. Dzięki uprzejmości Dariusza Wolana –… Czytaj więcej

„Baszta” dla Zespołu „Godziszowianki” z Godziszowa

W dniach 27 do 29 sierpnia 2021 w Kazimierzu Dolnym odbył się 55 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na Festiwalu prezentują się kapele, zespoły śpiewacze, soliści instrumentaliści i śpiewacy wytypowani podczas odbywających się niemal w całym kraju eliminacji regionalnych. Jego celem jest wybranie i nagrodzenie najlepszych artystów wykonujących tradycyjny folklor muzyczny, prezentowany z zachowaniem… Czytaj więcej

Powiat janowski. Trwa spotkanie, dotyczące nowej perspektywy programowo – finansowej UE na lata 2021-2027

Przed chwilą, w sali konferencyjnej janowskiego Starostwa, rozpoczęło się spotkanie, dotyczące nowej perspektywy programowo – finansowej na lata 2021-2027 dla województwa lubelskiego. Jest to pierwsze tego typu szkolenie w powiecie janowskim, skierowane do przedstawicieli samorządów, jednostek podległych i przedsiębiorców. O „Funduszach Europejskich dla Lubelskiego” – jego najważniejszych zmianach i założeniach, formach i kierunkach, poinformują pracownicy… Czytaj więcej