ilustracja wpisu

Raport o stanie Powiatu Janowskiego – podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim za rok 2021

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia… Czytaj więcej

Aktualne informacje dotyczące obywateli Ukrainy

Vademecum dla konsumentów z Ukrainy Spotkanie dotyczące oferty oświatowej dla uczniów z Ukrainy Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy Pomoc humanitarna dla Ukrainy – numery kont bankowych Ulotka informacja dla uchodźców z Ukrainy Komunikat Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uchodźcom Niezbędne informacje odnośnie legalizacji pobytu uchodźców… Czytaj więcej

„Aktywny Dziadek, Aktywna Babcia – Edycja VII”, a z nimi… „Kozucha Kłamczucha”

W ramach realizowanego od 18. lutego br. zadania publicznego pod nazwą „Działalność osób w wieku emerytalnym”, seniorzy z teatru „Tradycja” przygotowali spektakl kukiełkowy na motywach baśni Janiny Porazińskiej, pt. „Kozucha Kłamczucha”. Spektakl wystawiono w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym i trzech janowskich przedszkolach. Majowe spotkania z dziećmi odbyły się w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzisiaj, z… Czytaj więcej

Wielokulturowość w praktyce szkolnej – wizyta w Internacie Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Biblioteka Pedagogiczna w 2022/23 roku uczestniczy w projekcie – Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej (LLEW). Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej przedstawicieli kadry systemu oświaty z województwa lubelskiego oraz poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Edukacja włączająca wyklucza potrzebę segregacji uczniów, stanowiąc alternatywę dla integracji ucznia w… Czytaj więcej

Na urodzinach u Konopnickiej – czytamy

Książko, książko pokaż się. Bardzo chcemy poznać cię. Zapraszamy między nas. Teraz jest czytania czas… W poniedziałek, 23. maja, kiedy to właśnie mija 180 lat od urodzin jednej z wybitniejszych polskich autorek tekstów dla dzieci Marii Konopnickiej, wraz z dziećmi z klasy III e i III b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie Lubelskim i ich wychowawczyniami… Czytaj więcej