Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (tj…. Czytaj więcej

Ekopracownia – zielone serce szkoły w LO

We wrześniu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim zostanie oddana do użytku nowoczesna ekopracownia. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 50.000 zł. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zakup m.in. mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego. Nauka w pracowni umożliwi młodym… Czytaj więcej

ilustracja wpisu

Jak chronić organizm przed udarem cieplnym

Jednostki samorządu terytorialnegowojewództwa lubelskiego Wysokie temperatury otoczenia zwiększają ryzyko pojawienia się udaru cieplnego. Jest to sytuacja, w której temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Gdy temperatura ciała wzrośnie do 41°C, a zwłaszcza gdy przekroczy tę wartość, a pomoc nie zostanie wezwana w odpowiednim czasie, może dojśćdo śpiączki,… Czytaj więcej

uwaga

Środa z Profilaktyką – jakie podjąć działania profilaktyczne, by cieszyć się dobrym słuchem na długie lata

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) słyszymy coraz gorzej. Do 2050 roku jedna na cztery osoby będzie żyć z pewnym stopniem ubytku słuchu. W Polsce niedosłuch i inne problemy ze słuchem dotyczą 6% populacji. Poniżej podaję dostęp do materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertówNarodowego Funduszu Zdrowia. Z up. Wojewody LubelskiegoSylwia ChylZ-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia

Pielgrzymka kobiet do św. Anny w Branwi

Ponad 400 kobiet wędrowało pieszo z Janowa Lubelskiego do św. Anny w Branwi. Pielgrzymkę zorganizowano po raz pierwszy. Uczestniczki modliły się o umocnienie miłości i umiejętność przebaczenia w rodzinach. – Nie ukrywamy, że liczba kobiet, które wyruszyły na pielgrzymkę, pozytywnie nas zaskoczyła. Panu Bogu za to dziękujemy. Od jakiegoś czasu planowaliśmy zorganizowanie pielgrzymki dla kobiet…. Czytaj więcej