Namiot dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie zrealizowało projekt  w ramach: Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD „Leśny Krąg” oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju” poprzez realizację zadania: „Zakup namiotu dla zespołów artystycznych, artystów instrumentalistów, solistów oraz twórców ludowych działających przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie” współfinansowana jest ze środków… Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa niezbędnego sprzętu dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE NA BIP Janów Lubelski, dnia 21 października 2020 r. Nr sprawy: DPS.Gos.1.11.2020 Dostawa niezbędnego sprzętu dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła IIw Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanychz przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” nr POWR.02.08.00-00-0108/20 Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,w… Czytaj więcej

Kształcą młode pokolenia i służą ojczyźnie – nauczyciele w szeregach WOT

W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej obecnie pełni służbę 540 nauczycieli, w tym 74 nauczycieli akademickich i 222 nauczycieli młodzieży w szkołach średnich. WOT oferuje nauczycielom możliwość rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności. Z drugiej strony korzysta z ich zalet, jakimi niewątpliwie są odpowiedzialność, cierpliwość i sztuki przekazywania wiedzy. – Nauczyciele, którzy zdecydowali się łączyć pracę zawodową ze… Czytaj więcej

Zagospodarowanie terenu przy OR-W

Na placu Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Janowie Lubelskim rozpoczęły się prace, związane z realizacją zadania ,,Zagospodarowanie terenu przy OR-W z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki środkom z budżetu Powiatu Janowskiego oraz dofinansowaniu przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na wyremontowanym placu powstaną miejsca parkingowe, zieleńce oraz… Czytaj więcej

Terytorialsi szukali pilota i rozbitego myśliwca

Po awarii myśliwiec spada w trudno dostępnym terenie lasów parczewskich, gdzie nie brak bagien i rozlewisk. Naoczni świadkowie informują, że widzieli opadający spadochron. Olbrzymią rolę odgrywa czas, trzeba jak najszybciej odnaleźć załogę statku oraz miejsce upadku samolotu, udzielić pomocy poszkodowanym i zabezpieczyć teren. Do działań wchodzą żołnierze Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo – Ratowniczych Wojsk Obrony Terytorialnej…. Czytaj więcej

Podsumowanie szkolenia wodnego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim – 2020 r.

W słoneczne (ale i deszczowe) dni wakacji 2020 r., na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim przeprowadzono szkolenie żeglarskie wstępne  „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” dla  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego. Z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć przebiegła zgodnie z przepisami sanitarnymi, zaleceniami Polskiego Związku Żeglarskiego i wytycznymi… Czytaj więcej