Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Janów Lubelski, dnia 29 listopada 2022 r. OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofertna realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegooraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej… Czytaj więcej

Przestępczość – rośnie czy spada?

Na podstawie informacji, które uzyskaliśmy od aspirant sztabowej Faustyny Łazur – oficera prasowego KPP w Janowie Lubelskim widzimy, jak kształtuje się przestępczość w powiecie w stosunku do lat ubiegłych. Weźmy przestępstwa ogółem (kryminalne, gospodarcze, drogowe): łącznie w roku 2021 takich przestępstw ogółem odnotowaliśmy 405. W odniesieniu do poprzednich lat, gdzie w roku 2018 i 2019 zauważalna… Czytaj więcej

Trzecie miejsce ZS CKR w Potoczku w III Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych

W dniach 19-20 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się III Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych, prowadzonych przez MRiRW, o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W turnieju wzięło udział 14 zespołów.złożonych z pracowników oświaty szkół rolniczych z Karolewa, Suwałk, Nowosielec, Swarożyna, Jabłonia, Chrobrza, Bogdańczowic, Kowala, Siennicy… Czytaj więcej

Powiatowe obchody Dnia Seniora

Dnia 20.11.2022 r. odbyły się Powiatowe obchody Dnia Seniora, które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod przewodnictwem niezwykle energicznej Pani Prezes – Zofii Widz–Baryły. Najpierw powitano zaproszonych gości, wśród których byli: Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń, Burmistrz Krzysztof Kołtyś oraz Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń. Następnie wręczono legitymacje członkowskie i odznaczenia honorowe. Później na… Czytaj więcej

Zakończono termomodernizację szpitala

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”. Zadanie dofinansowano w 94,88 % kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całkowity zadania wyniósł 12 357 147,23 zł, zaś  kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych to wartość:  10 020 652,89 zł.  Prawie 1 mln zł dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych… Czytaj więcej

ilustracja wpisu

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Załącznik do uchwały Nr 288 / 1070 / 22Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskimz dnia 26 października 2022 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie… Czytaj więcej

ilustracja wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załącznikdo uchwały Nr 288 / 1069 / 22Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskimz dnia 26 października 2022 r. OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskimogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznegow zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejlub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegooraz edukacji prawnejna terenie Powiatu Janowskiego Rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej… Czytaj więcej