Finalizacja projektu „Podnosimy kompetencje zawodowe…” w ZS. Wypłaty „kieszonkowego”

26 września w Zespole Szkół kończy się oficjalnie projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe”), realizowany z środków POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor – Kształceniei szkolenia zawodowe. Odbyła się już wizyta monitorująca, podczas której dokonano podsumowania poszczególnych działań oraz ich oceny pod… Czytaj więcej

Piotr Zielonka Zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Zmiany kadrowe w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tomasz Kaproń – Dyrektor janowskiego „pośredniaka” 20. czerwca powołał swojego zastępcę. To Piotr Zielonka, pracownik PUP od 2015 roku, zajmujący się przyznawaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowisk pracy osób bezrobotnych. Poprzednio, zastępcą Kapronia była Ewa Jaskmanicka – Urban, która przeszła na emeryturę. Wcześniej, Zielonka zajmował się… Czytaj więcej