Szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego na bezpłatne szkolenie „Jak pozyskać fundusze na działalność organizacji pozarządowej?” Uczestnicy dowiedzą się, jak i gdzie szukać źródeł finansowania organizacji, jak przedstawiać misję organizacji oraz jak przekonać darczyńcę do wsparcia organizacji NGO. Zajęcia odbędą się 3 i 4 czerwca w godz. 9.00-15.00 w… Czytaj więcej

„Młody ekonomista, przyszły finansista” – IX edycja konkursu w Zespole Szkół Technicznych

Dnia 27. kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się organizowany w ramach Dnia Ekonomisty finał IX edycji Międzyszkolnego Konkursu „Młody ekonomista, przyszły finansista”. Patronat nad wydarzeniem po raz dziewiąty objął Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Andrzej Blacha – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Justyna Mędykowska –… Czytaj więcej

Raport o stanie Powiatu Janowskiego – podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim za rok 2022

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia… Czytaj więcej

Trwają egzaminy ósmoklasistów

Pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczął się wczoraj trzydniowy obowiązkowy egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpienie warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Dzisiaj, ósmoklasiści zdają matematykę, a jutro – język obcy. Wśród zdających są uczniowie z Ukrainy. Najczęściej deklarowanym językiem obcym, wybieranym przez polskie i ukraińskie dzieci, jest język angielski. Niektórzy ósmoklasiści – ze względu na orzeczenie lekarskie… Czytaj więcej

Uczniowie ZSCKR w Potoczku na praktykach we Włoszech

Grupa 28 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w niedzielę, 14 maja 2023r. wyjechała na praktyki zawodowe do Włoch. Młodzież przez okres dwóch tygodni będzie odbywać praktyki w miejscowości Cattolica nad Morzem Adriatyckim. Do Włoch wyjechali uczniowie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki…. Czytaj więcej