„Każda walka rozgrywa się w głowie” – wywiad z championem z Zespołu Szkół Kacprem Łukasikiem

Wydawałoby się, że to normalny chłopak. Taki, jak inni – spokojny i pełen pomysłów, czyli zwykły nastolatek. Mowa o Kacprze Łukasiku, zapaśniku z Janowa Lubelskiego, który nie wyróżnia się zewnętrznie niczym w porównaniu do swoich rówieśników, a jednak to tylko pozory. Jest uczniem pierwszej klasy Technikum Leśnego w Witosie i ma już na swoim koncie… Czytaj więcej

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza

Samorząd Województwa Lubelskiego, Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego jako organizatorzy Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza zapraszają do udziału w Wydarzeniu. Kongres odbędzie się w dniach 29-30 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Jego uczestnikami będą przedstawiciele regionów Trójmorza, świata nauki, polityki, biznesu oraz mediów. Wydarzenie zostało… Czytaj więcej

„Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw…” – poradnik

Przekazujemy elektroniczną wersję poradnika pt. „Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego”, opracowanego przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Podręcznik ma na celu wspieranie edukacji w zakresie bezpieczeństwa żywności pracowników gospodarstw rolnych, w tym rolników, prowadzących działalność na niewielką skalę, którzy… Czytaj więcej

Współpraca I LO w Janowie Lubelskim z WAT, UMCS, ZUS i NBP

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku uczniowie klas Id, Ie oraz IIdp I LO w Janowie Lubelskim wzięli udział w wykładach online, prezentowanych przez wykładowców WAT w Warszawie i UMCS w Lublinie oraz pracowników ZUS i NBP oddział w Lublinie w ramach współpracy bilateralnej. Dnia 20.04.2021 odbyła się konferencja online pod tytułem „Oszczędź… Czytaj więcej

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Potoczku na praktykach w Grecji

Kolejna grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbywa od 30. maja 2021r. praktykę zawodową w Grecji. Projekt pod hasłem „Smaki Europy – mobilność techników żywienia” realizowany jest we współpracy z Polsko – Grecką Izbą Gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Mobilność Techników Żywienia finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie w ramach doskonalenia… Czytaj więcej

Krwiodawcy 2 LBOT podsumowują działalność

Blisko 2 500 litrów krwi i ponad 750 zarejestrowanych krwiodawców – z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy lubelscy terytorialsi podsumowali swoje dotychczasowe zaangażowanie w obszarze HDK. Przypadający w dniu 14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy jest dobrą okazją, aby podsumować zaangażowanie żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w akcje krwiodawstwa na rzecz lokalnej społeczności. Dzielenie się krwią… Czytaj więcej

ilustracja wpisu

Informacja

W związku z aktualizacją oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, która wpłynęła w dniu 10.06.2021 r., Starostwo Powiatowe zgodnie z ustawą ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), publikuje w/w aktualizację oferty. Informacja dotycząca oferty, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego… Czytaj więcej

Promesy na samochody wręczone

W dniu 8 czerwca 2021 roku w JRG PSP Nr 4 w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone promesy na zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla 21 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego na łączną kwotę 16 mln. zł. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu…. Czytaj więcej