Inwestycje aktualne

Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km 3+010.

Przebudowa dróg powiatowych nr 2804L w gminie Modliborzyce i nr 2736L w gminie Batorz.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiat Janowski – pierwsza edycja programu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiat Janowski – druga edycja programu.

Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SP ZZOZ w Janowie Lubelskim.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2831L Janów Lubelski ul. Stokowa w lokalizacji
od km 0+000 do km 0+411.

Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu powiatowym.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego