„Jan Paweł II – papież rodziny, papież miłości”

Dla wszystkich Polaków rok 2020 jest niezwykły, bo poświęcony jubileuszowi urodzin świętego Jana Pawła II. Jako społeczność szkolna Zespołu Szkół „U Witosa” przyłączamy się z wielką radością do uczczenia tego jakże ważnego dla nas wydarzenia.

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II nasza szkoła zorganizowała konkurs literacko – muzyczny pt. „Jan Paweł II – papież rodziny, papież miłości”, będący świadectwem wciąż żywej pamięci o naszym wielkim Rodaku, największym z rodu Słowian.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie wiersza lub piosenki dla Papieża – Polaka. Poezja bowiem odkrywa myśli człowieka, inspiruje, jest czymś niezwykłym i pięknym. Wśród wielu strof wierszy znajdziemy utwory proste i łatwe oraz te pełne przemyśleń i wzruszeń, w których młodzież Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, wykazując się talentem, ukazała iż mimo upływu lat postać świętego Jana Pawła II nadal jest nam bardzo bliska.

Jury konkursu w składzie: Teresa Biernat, Małgorzata Łukasz, Ewa Wiechnik, Elżbieta Nowakowska i Andrzej Tomczyk dziękuje wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac, wykazanie się bogatą wyobraźnią, zdolnościami literackimi oraz ogromną wrażliwością  i talentem. Po długich obradach, które odbyły się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac, jury postanowiło nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

– w kategorii „Uczniowie szkół średnich”:

miejsce 1 – Klaudia Zarańska „Zapamiętana Miłość”;

miejsce 2 – Gabriel Chorębała „Pustka mego Serca”;

miejsce 3 – Małgorzata Sznura „Przyjaciel” ex aequo Sylwia Madej „Uśmiech z nieba”

– w kategorii „Uczniowie szkoły podstawowej”:

miejsce 1 – Anna Tomecka „Widzę Go”;

miejsce 2 – Maciej Suchora „Jan Paweł II w mym sercu na zawsze” ex aequo Arkadiusz Zaremski „Apostoł Miłosierdzia Bożego”;

miejsce 3 – Wiktoria Szewc „Wiersz dla Jana Pawła II”.

Nagrody i dyplomy dla laureatów i finalistów zostaną wręczone 26. czerwca 2020 r.

mgr Andrzej Tomczyk

Poniżej, wiersz Klaudii Zarańskiej.

Zapamiętana Miłość

Miłość

Miłość jest w każdym z nas, obdarowana, wzajemna, zapamiętana

Jest w rodzinie, jest we mnie

Była także w Tobie, przekazana, nauczona, zapamiętana

W tak trudnych chwilach

W tak trudnych czasach

Wiedziałeś

Jak kochać, jak nauczać, jak wybaczać

Wiedziałeś

Zawsze kiedy kochałeś, że kocha się naprawdę

Czy to w radości, czy to w smutku

Kocha się do końca

Nigdy nikogo nie zawodziłeś

Tylko wspierałeś, pomagałeś

Bez względu na czyjś dobry czy zły los

Wypełniałeś miłością

Wypełniałeś dobrem, uśmiechem i nadzieją

Dzięki Tobie

Każdy nauczył się miłości

By miłość ta była dobra, wiarygodna i zawsze…

Zapamiętana.