Nauczanie zdalne w I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stawiają przed szkołami duże wyzwania.

Nauczyciele zobowiązani są do realizowania podstawy programowej w nauczaniu zdalnym. To nowa, nietypowa sytuacja. Od uczniów wymaga ona dojrzałości i samodyscypliny, od nauczycieli zmiany warsztatu pracy, opracowania nowych materiałów i technik nauczania. Dyrekcja szkoły na nowo organizuje nadzór pedagogiczny, troszczy się dostępność sprzętu, sprawny przepływ informacji.  Każda nowa czynność to wyzwanie, wytyczanie ponownie zasad i reguł. 

Nauczyciele naszej szkoły wkładają spory wysiłek w przygotowanie do zajęć. Uczestniczą w szkoleniach internetowych, webinariach i warsztatach, wspólnie z uczniami, a czasem również ich rodzicami, zgłębiają tajniki programów do komunikacji zdalnej takich jak: Office 365, Zoom, Skype, Classroom, Discord, a wszystko po to, by zapewnić właściwy przebieg realizacji podstawy programowej, nie stracić kontaktu z uczniami, wzajemnie motywować się i wspierać.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie korzystają również z dziennika elektronicznego, e-maili, z licznych stron internetowych (bogata oferta przygotowana przez bibliotekarki szkolne) czy  portali społecznościowych typu Facebook. Tworzone są grupowe wideo-spotkania online. Młodzież chętnie uczestniczy w takich zajęciach. Dostępne platformy dają możliwość omówienia zagadnień programowych, przeprowadzenia sprawdzianów, sprawdzenia przygotowanych zadań. Możliwa jest też praca w grupach czy ewidencja  podejmowanych przez ucznia aktywności oraz ocena jego pracy. Niestety bez dostępu do Internetu i odpowiedniego sprzętu bogactwo dostępnych materiałów i różnorodność aktywności w sieci są bezużyteczne.

I tu z pomocą przyszło nam Starostwo Powiatowe. 27 kwietnia 2020r. z rąk Starosty Artura Pizonia, w obecności wicestarosty Michała Komackiego i sekretarza Powiatu Grzegorza Krzysztonia nasza szkoła otrzymała 10 sztuk sprzętu komputerowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5 tabletów z kompletnym oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego. Powyższy sprzęt został już rozdysponowany i służy uczniom oraz nauczycielom w pracy zdalnej. W przyszłości będzie stanowił zaś wyposażenie szkoły.

Dziękujemy bardzo za okazaną nam pomoc, w zaistniałych warunkach otrzymany sprzęt elektroniczny jest dla nas znaczącym wsparciem.

Wiesława Dyjach

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim