Niemal 10 tys. przedsiębiorców zwolnionych ze składek

Niemal 18,7 mln złotych – na taką kwotę Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju zwolnił dotychczas przedsiębiorców ze składek. Niedługo zobaczą potwierdzenia na swoich kontach w internetowym portalu ZUS.

ZUS zatwierdza obecnie zwolnienia z marcowej składki. Dotychczas umorzył składki ponad 32,4 tys. przedsiębiorców z województwa lubelskiego na łączną kwotę prawie 64,2 mln zł. Z tego sam Oddział ZUS w Biłgoraju zrealizował wnioski 9,6 tys. płatników składek na kwotę 18,7 mln zł.

W najbliższych dniach przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu z marcowej składki na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie www.zus.pl można już znaleźć wskazówki, gdzie w portalu pojawi się informacja i jak ją odebrać przez internet. Jeśli przedsiębiorca nie ma profilu w PUE, to ZUS wyśle mu informację tradycyjną pocztą.

Ustawowy termin na rozpatrzenie wniosków o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj wynosi do 30 dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc, który podlega zwolnieniu. Jednak już teraz ZUS zatwierdził większość zwolnień na kontach płatników składek. Zakład będzie przekazywał przedsiębiorcom informacje o rozliczeniu każdego miesiąca osobno. Dzięki temu płatnik szybciej dowie się o rozpatrzeniu wniosku, nawet jeśli dotyczył on łącznie trzech miesięcy.

Kto korzysta z ulgi?

Trzymiesięczne zwolnienie ze składek przysługuje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej kilku grupom płatników. Osoby prowadzące działalność, które opłacają składki tylko za siebie, korzystają ze zwolnienia, jeśli ich przychód nie przekraczał 15 681 zł. Umorzenie całości składek dotyczy też firm, które zgłaszały do ubezpieczeń społecznych do 9 osób oraz spółdzielni socjalnych. Natomiast z połowy składek zwolnieni są płatnicy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Warunkiem umorzenia składek jest złożenie wniosku. A płatnicy, którzy co miesiąc sami składają do ZUS dokumenty rozliczeniowe, muszą również dostarczyć deklaracje za miesiące zwolnienia ze składek.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim