Obrazek domyślny - herb gminy

Święto 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W  niedzielę, 24 maja br. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” obchodziła swoje święto. Terytorialsi postanowili uczcić ten dzień oddając krew. Od początku operacji „Odporna Wiosna” oddali już ponad 330 litrów krwi.

To już czwarte w historii lubelskiej brygady OT święto. Z racji trwającej epidemii oraz intensywnego zaangażowania żołnierzy OT w działania przeciwkryzysowe, tegoroczne obchody święta miały nieco inny charakter. – Moi żołnierze postanowili uczcić święto brygady dzieląc się tym, co najcenniejszym, czyli swoją krwią z osobami, które tej krwi teraz najbardziej potrzebują. To jest właściwa postawa. – mówi płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Intensywne zbiórki ruszyły już kilka dni wcześniej we wszystkich batalionach, a kulminacja akcji HDK nastąpi właśnie w święto brygady.

Donacje krwi to jeden z obszarów działań przeciwkryzysowych żołnierzy WOT w ramach trwającej operacji „Odporna Wiosna”. W ostatnich dniach, Terytorialsi zLublina, Dęblina, Białej Podlaskiej, Chełma oraz Zamościa zwiększyli intensywność donacji krwi, odpowiadając na aktualne potrzeby i apele o krew, w związku z powrotem placówek medycznych do planowych zabiegów.  

Żołnierze 2 LBOT bardzo aktywnie odpowiedzieli na pierwsze apele o krew Narodowego Centrum Krwi. Niemalże natychmiast zaczęli organizować donacje zbiorowe w batalionach oraz indywidualne zbiórki w swoich miejscach zamieszkania. Od początku kryzysu epidemicznego lubelscy Terytorialsi zorganizowali już kilkadziesiąt akcji, oddając w sumie ponad 330 litrów krwi do lubelskich banków. Liczba ta cały czas rośnie, gdyż zbiórki krwi przerodziły się w stałą inicjatywę żołnierzy OT. Tym samym, w obliczu nadzwyczajnej potrzeby, żołnierze WOT pokazali, że są w stanie odtworzyć brakujące rezerwy krwi i zabezpieczyć bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Święto brygady to również dobry czas na podsumowanie.– Żołnierze lubelskiej brygady działają w wielu obszarach i realizują różnorodne zadania w ramach „Odpornej Wiosny”. Wartością dodaną, wynikającą z kryzysu związanego w Covid-19, jest umocnienie i rozwinięcie współpracy na szczeblu dowódcy pododdziałów, a władze samorządowe. Daliśmy mocny przekaz, że potrafimy szybko, sprawnie i skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych. Żołnierze OT są dumni z tego, że w bardzo konkretny sposób mogą pomagać mieszkańcom naszego regionu. – mówipłk Tadeusz Nastarowicz.

Przypomnijmy, od 12 marca br. Terytorialsi prowadzą szeroko zakrojoną operację przeciwkryzysową pk. „Odporna Wiosna”. Działania są prowadzone w formie wspierania wojewodów, samorządów, instytucji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy potrzebującym. Do tej pory za pośrednictwem elektronicznej platformy wsparcia, na Lubelszczyźnie złożono 877 wniosków o pomoc. Lubelscy Terytorialsi objęli wsparciem blisko 150 kombatantów, ponad 20 placówek medycznych, 54 DPS-ów, około 20 placówek oświatowych, dostarczyli około 430 ton żywności, wykonali blisko 4400 wymazów. Każdego dnia w działania zaangażowanych jest od 200 do 400 żołnierzy 2 LBOT, a ponad 160 realizuje zadania na Śląsku, Pomorzu oraz w Wielkopolsce.

***

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych brygad OT. Aktualnie liczy blisko 3300 żołnierzy. 1 marca 2017 roku dowódca brygady płk Tadeusz Nastarowicz odebrał z rąk szefa MON Decyzję Nr 50. Na jej mocy brygada otrzymała nazwę wyróżniającą, oznakę, imię patrona oraz przejęła tradycje: 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 8 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Okręgu WiN – Lublin. Brygada obchodzi swoje święto w dniu 24 maja, na pamiątkę bitwy partyzanckiej oddziałów „Zapory”, która rozegrała się pod Krężnicą Okrągłą w 1944 roku.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 811
tel. kom. 725 880 174
email: d.stanula@ron.mil.pl
https://www.wojsko-polskie.pl/2bot/