W czerwcu ruszą prace przy przebudowie drogi w gminie Modliborzyce (od ulicy Leśnej do wiaduktu)

Tym razem, obyło się bez problemu… Cztery firmy przystąpiły do przetargu na przebudowę drogi powiatowej w gminie Modliborzyce. Co ciekawe, każdy z oferentów zmieścił się w kwocie, którą zakładał kosztorys inwestorski. Ostatecznie, zadanie wykona kraśnicki „Wod – Bud”. Stosowną umowę podpisano dzisiaj w janowskim Starostwie.

Inwestycja pochłonie 1,78 mln zł. Zadanie zostanie zrealizowane z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 830 tys. zł. Pozostałą kwotę – po połowie, dołoży Powiat Janowski i Gmina Modliborzyce.

Prace na 1,2-kilometrowym odcinku drogi powiatowej od ulicy Leśnej do wiaduktu w stronę S19 ruszą w czerwcu, a że inwestycja nie koliduje z występującym uzbrojeniem terenu, to zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Droga w większości biegnie przez teren rolniczy, budowlany i leśny, stąd zjazdy i przepusty. Do tego, dochodzą tradycyjne rowy odwadniające, pobocza, utwardzone materiałem kamiennym… i oczywiście, nowa nawierzchnia na solidnej podbudowie…

Na zdjęciu, podczas podpisania umowy (od lewej): Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w Zarządzie Dróg Powiatowych, Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady Powiatu, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Jędrzej Zbigniew Wojtaszek – prokurent, przedstawiciel wykonawcy, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Tekst; foto: Alina Boś