662 tys. zł na wyprawki szkolne w powiecie janowskim

2,1 tys. wniosków o świadczenie „Dobry Start 300+” złożyli dotychczas rodzice i opiekunowie z powiatu janowskiego. Wnioski te obejmują 3,2 tys. dzieci.

Od tego roku obsługą programu „Dobry Start 300+” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory ZUS wypłacił uprawnionym z powiatu świadczenia na łączną kwotę 662 tys. złotych.

Świadczenie na dofinansowanie wyprawki szkolnej dziecka przysługuje raz do roku w wysokości 300 zł, bez względu na dochody rodziny. Można je otrzymać na ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

Wnioski należy przesyłać przez: bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub portal Emp@tia. ZUS przyjmuje zgłoszenia do końca listopada. Wniosek warto jednak wysłać jeszcze w sierpniu, bo gwarantuje to wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Wypłaty są realizowane na konta bankowe.

Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać w janowskim ZUS, a także podczas dyżurów pracowników Zakładu w lokalnych instytucjach. Ich bieżący harmonogram znajduje się na stronie internetowej ZUS.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim