8 Maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy…”

Jan Paweł II