Absolwenci I LO pomagają maturzystom w wyborze kierunku studiów

Jak wyglądają studia medyczne? Jakie przedmioty zdawać na maturze, by dostać się na medycynę? Jak skutecznie przygotować się do matury rozszerzonej? – na te i inne pytania odpowiadał podczas telekonferencji z klasą 3A student Akademii Medycznej w Łodzi Hubert Drewniowski.

Spotkanie online na temat wyboru kierunków studiów odbyło się w ramach godziny wychowawczej-pierwszej z zaplanowanego cyklu godzin na temat wyboru ścieżki zawodowej. Na zaproszenie wychowawczyni klasy 3A do zespołu dołączył Hubert Drewniowski – absolwent naszej szkoły. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z programem studiów medycznych (kierunek stomatologia), poznać zasady uczestnictwa w zajęciach na uczelni a także wysłuchać anegdot związanych z samą przyjemnością studiowania. Klasa 3A realizuje rozszerzenie z biologii oraz chemii. Jest to profil, po którym nasi uczniowie najczęściej wybierają kierunki studiów, związane z medycyną, ale także z sukcesem rekrutują się na takie kierunki, jak leśnictwo, psychologia czy też biotechnologia. Dlatego też spotkanie to było dla młodzieży pierwszym krokiem do wyboru dalszej ścieżki rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor szkoły Wiesława Dyjach, która rozpoczęła spotkanie kierując do Huberta ciepłe słowa powitania: – Cieszę się, że nasi absolwenci tak dobrze wspominają naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie i chętnie wracają do nas, by opowiedzieć o swoich sukcesach. Po raz kolejny mogę powiedzieć, iż dumą szkoły są jej absolwenci, a potwierdza to dzisiejsze spotkanie.

Zainteresowanie młodzieży rozmową ze studentem, miła atmosfera spotkania oraz bardzo duża dawka informacji to z pewnością argumenty przemawiające za tym, by jak najczęściej organizować taką formę zajęć.

W imieniu uczniów klasy 3A oraz swoim pragnę podziękować Hubertowi (z którym miałam wielką przyjemność pracować na lekcjach języka polskiego) za to, że znalazł czas na spotkanie z nami. Życzymy Ci Hubercie wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów na Twojej drodze rozwoju zawodowego.

Wychowawczyni klasy 3A – Dorota Rachwalska-Kata