Akcja – Komunikacja w LO

W ramach wieloletniej współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej w Warszawie w dniu 27.04.2022r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim wzięli udział w warsztatach, prowadzonych przez trenerkę Aleksandrę Wzorek. Celem spotkania było kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych, uwrażliwienie na bariery utrudniające komunikowanie się oraz ćwiczenie technik konstruktywnego porozumiewania się. Młodzież doskonaliła umiejętność pracy w grupie, uczestnicząc w ćwiczeniach z zastosowaniem ciekawych metod aktywizujących. Refleksje uczestników spotkania:

„Było super, mam nadzieję, że odbędą się następne szkolenia” (Dawid);

„Spotkanie było bardzo potrzebne, informacje zastosuję w praktyce” (Miłosz);

„Można było przećwiczyć dużo ciekawych technik komunikacyjnych. Super zajęcia” (Adrian);

„Uważam, że szkolenie było potrzebne, ponieważ pozwoliło mi dostrzec aspekty komunikacji, niezauważalne wcześniej” ( Szymon);

„Zajęcia pokazały mi, jak ważna jest komunikacja i dlaczego trzeba ją doskonalić” (Agata).

Działania te są preludium do utworzenia grup mediatorów rówieśniczych na terenie szkoły. Kolejnym etapem będzie udział kandydatów w cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu mediacji.

Tekst; foto: archiwum LO