Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego