„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że Powiat Janowski  przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 157. 500,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 157. 500,00 zł.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  7. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

W wyniku realizacji Projektu pomoc i wsparcie otrzyma 10 osób niepełnosprawnych, zamieszkujących teren Powiatu Janowskiego. Powyższe działania będzie realizować wyspecjalizowana kadra, która posiada odpowiednie przygotowanie w tego typu działaniach. Wykonanych zostanie 3.600 godzin pracy asystentów na rzecz osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, które wymagają asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej o zgłaszanie zapotrzebowania na usługę w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” znajdującej się na stronie internetowej PCPR www.pcprjanow.pl

Bliższych informacji udziela PCPR w Janowie Lubelskim, pod nr telefonu 15 8723-345.

Dyrektor PCPR – Anna Śmit