Betlejemskie Światło Pokoju w janowskim Starostwie

Artur Pizoń – Starosta Janowski i Michał Komacki – Wicestarosta w poniedziałek 11. grudnia przyjęli od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. Symboliczny ogień, pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, przemierzył długą drogę, nim trafił do Polski.

Idea przekazywania Światła Pokoju sięga 1986 roku. Co roku, Światełko przywożone jest z Betlejem do Wiednia w Austrii, gdzie przekazywane jest w głąb Europy skautom z sąsiednich krajów. Polscy harcerze odbierają Światełko Pokoju od skautów słowackich od 1991 roku. Światło trafia do polskich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, które niosą je dalej, w „polskie progi”, oraz na Wschód, do Niemiec i Szwecji.

Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodowa sztafeta, która obiega cały świat. Potrwa do 24 grudnia. W tym roku, akcja odbywa się pod hasłem „Czyńmy pokój”.

Tekst; foto: Alina Boś