Bogdanka – głównym sponsorem Festiwalu Oręża Polskiego

Sponsorem głównym Festiwalu Oręża Polskiego została Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – odpowiedzialny społecznie mecenas kultury na Lubelszczyźnie. Dziękujemy.

https://www.lw.com.pl