Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj. Samorządowcy podpisali porozumienie. Fotogaleria cz. I

             Jest porozumienie w sprawie budowy linii kolejowej od Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja. Nowe połączenie szynowe powstanie w ramach programu Kolej+. Udziałowcami inwestycji, której koszt oszacowano na ponad miliard zł, będzie Rząd, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego, przez które pobiegnie linia kolejowa, a więc trzy powiaty – janowski, kraśnicki i biłgorajski, miasta Biłgoraj i Kraśnik oraz gminy – Szastarka, Modliborzyce, Janów Lubelski, Dzwola i Biłgoraj.

 

      – Linia kolejowa Szastarka – Janów – Biłgoraj to epokowe wydarzenie dla Lubelszczyzny, to możliwość rozwoju inwestycyjnego tej części województwa lubelskiego – podkreśla Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, informując, że z czasem kolej przejmie nie tylko transport drogowy, ale i powietrzny (do tysiąca km).

Porozumienie z liderem projektu podpisali przedstawiciele 10. jednostek samorządu terytorialnego

       Stosowny dokument podpisano 4. lipca podczas konferencji w Janowskim Ośrodku Kultury. Liderem projektu jest Województwo Lubelskie, reprezentowane prze Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego i Zdzisława Szweda – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego. Partnerami projektu jest 10 lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.

           – Jest to kolejny przykład równomiernego rozwoju kraju (po wsparciu finansowym lokalnych inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych) – zaznacza Artur Pizoń – Starosta Janowski.

         Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu Kolej+ podpisał Marszałek Stawiarski oraz przedstawiciele trzech powiatów: Artur Pizoń – Starosta Janowski, Andrzej Rolla – Starosta Kraśnicki i Andrzej Szarlip – Starosta Biłgorajski. W imieniu Miasta Biłgoraj dokument podpisał Burmistrz Janusz Rosłan, a w imieniu Miasta Kraśnik – Wiceburmistrz Piotr Janczarek. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest też Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa, Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, Marian Różyński – Wójt Gminy Biłgoraj, Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola i Artur Jaskowski – Wójt Gminy Szastarka.

              To właśnie te samorządy, łącznie z liderem działania, będą musiały sfinansować 15 procent kosztów inwestycji i zadbać o odpowiedni dostęp do przystanków. Projekt ma zostać zakończony do końca 2028 roku, a marszałek województwa musi zadeklarować przynajmniej 4 pary pociągów dziennie (jest to warunek konieczny przy ubieganiu się o środki finansowe).

          – Wierzę, że wspólna praca Rządu i samorządu – poprzez projekt kolejowy, wpłynie na rozwój społeczno – gospodarczy sąsiadujących ze sobą miast, gmin i powiatów, a więc na rozwój Lubelszczyzny – mówi, dziękując za współpracę marszałkowi, wójtom, burmistrzom i starostom, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP.

Szacunkowy czas przejazdu z Janowa do Lublina: 60 – 75 minut

        Nowa linia kolejowa ma być jednotorowa, zelektryfikowana i dostosowana do przewozów pasażerskich i transportu ładunków towarowych. Przy umiejscawianiu przystanków będą brane pod uwagę potrzeby lokalnych społeczności, a przy umiejscawianiu bocznic kolejowych – potrzeby przedsiębiorców. Oczywiście, z budową linii kolejowej wiąże się tzw. „infrastruktura towarzysząca”, typu chodniki, drogi dojazdowe, parkingi, przystanki autobusowe, itp.

            Szacunkowy czas przejazdu pociągów regionalnych przyspieszonych z Janowa do Lublina (na stację Lublin Główny), to 60 – 75 minut (czas dojazdu będzie zależeć od prędkości pociągu i liczby przystanków).

         Wcześniej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały porozumienie z Samorządem Województwa Lubelskiego, dotyczące rozwoju połączeń kolejowych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Chodzi o opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej pod kątem budowy nowych przystanków i nowych linii kolejowych, m. in. do Janowa.

            Trzeciego lipca, rozpisano przetarg.

       Generalnie, budowa tranzytu szynowego ma poprawić dostępność komunikacyjną południowej części województwa lubelskiego.

Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj

         Inwestycja kolejowa na trasie Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj jest podzielona na etapy. Etap pierwszy obejmuje doprowadzenie kolei z Szastarki do Janowa Lubelskiego na długości 18 km. Koszt zadania oszacowano na 300 – 400 mln zł. Etap drugi stanowiłby przedłużenie kolei z Janowa do Biłgoraja na odcinku 38 km. Koszt zadania oszacowano na kwotę rzędu 600 mln zł. Łącznie, cała inwestycja, czyli budowa 60 km torów wyniosłaby około miliarda zł.

        Budowa w 85 procentach byłaby sfinansowana z budżetu państwa, a w 15 procentach (od 45 do 60 mln zł) przez samorządy lokalne. Takie są szacunkowe koszty.

        Tranzyt szynowy na trasie Szastarka – Janów – Biłgoraj wiąże się z poprawą dostępności transportu kolejowego w Kraśniku. Co prawda, do Kraśnika dojeżdżająpociągi, tyle że linia kolejowa, pamiętająca czasy pierwszej wojny światowej, została zbudowana na obrzeżach Kraśnika, a żeby z niej skorzystać – trzeba przejechać całe miasto. Teraz – w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, ma to się zmienić poprzez dobudowę torów do Fabryki Łożysk Tocznych w centrum miasta (stary dworzec na obrzeżach Kraśnika nadal byłby wykorzystywany).

Kolej+ w Lubelskiem

           Na mapie województwa lubelskiego – jeśli chodzi o program Kolej+, są cztery lokalizacje, w których samorządowcy województwa i Ministerstwo Infrastruktury widzi potencjał gospodarczy Krajowego Programu Kolejowego.

          Pierwszy punkt dotyczy nowelizacji linii i przywrócenia całorocznego ruchu pociągów na trasie Chełm – Włodawa (obecnie, ruch turystyczny prowadzony jest w miesiącach wakacyjnych).

             Druga inwestycja obejmuje poprawę parametrów linii kolejowej na trasie Rejowiec – Zamość (co prawda, w Zamościu jest kolej, ale czas przejazdu do Lublina jest dłuższy niż samochodem).

           Trzecia inwestycja wiąże się z budową nowej linii kolejowej z Lublina do Łęcznej oraz połączenia torami kopalni w Bogdance, z której węgiel wywożony byłby koleją.

          Czwarta lokalizacja odnosi się do budowy linii kolejowej Szastarka – Janów – Biłgoraj, z czym wiąże się poprawa dostępności transportu kolejowego w Kraśniku.

 

Kolej najbardziej ekologicznym środkiem transportu

            Warto dodać, że kolej (pasażerska i transportowa) jest najbardziej ekologicznym środkiem lokomocji. Tranzyt pasażerski generuje 3 razy mniej zanieczyszczeń do środowiska niż przejazd samochodem i aż 8 razy mniej niż przelot samolotem. W przypadku kolei towarowej te współczynniki są jeszcze lepsze – 3 razy mniej zanieczyszczeń niż w przypadku transportu śródlądowego rzecznego (spływu barkami) i aż 9 razy mniej niż ciężki transport drogowy.

           Są to dane z Brukseli. W nowej perspektywie finansowej – m.in. ze względu na ekologię, ogromne środki finansowe pójdą na rozbudowę kolei (zakup taboru, budowę nowych linii kolejowych, przystanków itp.), a mniejsze na rozbudowę sieci dróg, autostrad, itp.

 

Rośnie liczba Polaków, korzystających z kolei

          Widać wzrost pasażerów, korzystających z transportu szynowego. Dla porównania, w 2015 roku z transportu kolejowego skorzystało około 280 mln pasażerów, a w 2019 – 336 mln (wzrost o 20 procent). Co prawda, budowa czy rozbudowa kolei jest rozwiązaniem kosztownym, ale korzystanie z niej jest ekologiczne i tanie w porównaniu do innych środków lokomocji.

       Niestety, w Lubelskiem gęstość linii kolejowych jest najmniejsza w kraju (4 km na 100 km2). Również najmniej mieszkańców województwa lubelskiego podróżuje pociągami.

          – Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że przeciętny mieszkaniec województwa lubelskiego korzysta z kolei rocznie 1,9 raza, czyli do pociągu wsiada, ale… niekoniecznie nim wraca. To wynika z wieloletnich zaniedbań i likwidacji ponad 7 tys. km torów. Dla porównania – przeciętny mieszkaniec województwa pomorskiego koleją podróżuje w skali roku 30 razy – informuje Tomasz Gontarz – Wicedyrektor Biura Ministra Infrastruktury.

 

Program Kolej+ komplementarny z Programem Przystankowym

          Program Przystankowy zakłada budowę 200. przystanków kolejowych w gminach, gdzie pociągi się nie zatrzymują. Wartość zadania to kwota rzędu miliarda zł.

               Program Kolej+ o wartości 6,5 mld zł obejmuje przyłączenie do sieci kolejowej co najmniej 20. miast i to do 2028 roku. Działanie wiąże się z zakazem likwidacji torów kolejowych i regulacją „połączeń stykowych” na granicach powiatów sąsiadujących ze sobą województw.

             Programy są komplementarne i mają na celu zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego, o czym informuje spółka PKP PLK (około 10 mln Polaków ma problem ze skorzystaniem z transportu kolejowego na terenie swojej gminy, 8 mln Polaków mieszka w gminach, gdzie nie ma infrastruktury kolejowej, a 2 mln Polaków mieszka przy czynnej stacji kolejowej, ale bez dostępu do infrastruktury pasażerskiej).

 

Warunki Programu Kolej+

               Pierwszy etap naboru do programu potrwa 3 miesiące (do 26 sierpnia). To jest czas na złożenie tzw. fiszki projektowej, którą ocenia PKP PLK. Na ocenę ma 90 dni. Potem, samorządy, które spełnią warunki formalne, przejdą do drugiego etapu naboru, trwającego 12 miesięcy. Jest to czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego. Zarządca infrastruktury kolejowej przeprowadzi przetarg na wykonawcę zadania, nadzorując prace przygotowawcze. Na tej podstawie zostanie opracowane studium wykonalności, a wiec szczegóły planowanych robót.

            Prace budowlane w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej mają zostać przeprowadzone w latach 2021-2027 w ramach nowej perspektywy finansowej (unijnej).

 

Najważniejsze inwestycje kolejowe w województwie lubelskim

            Inwestycją wiodącą w tym zakresie jest modernizacja linii kolejowej Warszawa – Lublin (szacunkowy czas podróży między Lublinem a Warszawą to 90 minut). Kolejna inwestycja, już zakończona, dotyczy elektryfikacji linii kolejowej miedzy Lublinem a Stalową Wolą. Do tego dochodzi modernizacja linii kolejowej Biała Podlaska – Terespol (Nowy Jedwabny Szlak), przebudowa dworców kolejowych (Lublin Główny, Świdnik, Kraśnik) i nowe przystanki kolejowe, o czym mówi Michał Moskal – Dyrektor Biura Prezydialnego PiS. – Do 2025 roku zostanie wybudowanych 200 przystanków kolejowych, najwięcej w województwie lubelskim (21) – informuje.

              Warto przypomnieć, że Lubelska Kolej Aglomeracyjna zakłada poprawę dostępności kolejowej do Kraśnika, utworzenie kolei aglomeracyjnej dla obszaru Metropolii Lubelskiej oraz budowę linii kolejowej z Szastarki przez Janów do Biłgoraja i z Lublina do Łęcznej. 

           Koncepcja obejmuje też budowę węzłów przesiadkowych, łączących transport kolejowy z publicznym, oraz dostosowanie inwestycji do potrzeb osób niepełnosprawnych.

          – Kolej stwarza realną szansę na rozwój Lubelszczyzny. Poprzez transport szynowy jesteśmy w stanie zredukować przewagę, jaką ma zachód Polski, fenomenalnie skomunikowany z Europą Zachodnią. Jest to wielka szansa dla Lubelszczyzny, za co dziękuję Marszałkowi Stawiarskiemu i pomysłodawcy tego rozwiązania – Posłowi Jerzemu Bieleckiemu – mówi Grzegorz Czelej – Senator RP.

 

Konferencja z udziałem parlamentarzystów i samorządowców

            W konferencji, oprócz prelegentów i samorządowców, podpisujących porozumienie, uczestniczyli trzej senatorowie – Jerzy Chróścikowski, Grzegorz Czelej i Józef Zając, Posłowie na Sejm RP – Beata Strzałka, Jerzy Bielecki i Kazimierz Choma, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Anna Baluch i Ryszard Majkowski – radni województwa lubelskiego, Członkowie Zarządu Powiatu: Artur Pizoń – Przewodniczący Zarządu, Michał Komacki – Wicestarosta, Władysław Sowa, Józef Wieleba i Zenon Zyśko, radni powiatowi: Andrzej Bielak, Paweł Golec, Marian Grela, Stanisław Mazur, Antoni Kulpa, Bartosz Piech, Daniel Rawski i Piotr Rogoża, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz powiatu, Henryk Michałek – Wójt Gminy Batorz, Czesław Krzysztoń – Wiceburmistrz Janowa, Krystyna Ćwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej i Urszula Kaproń – Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola, pracownicy Starostwa: Tomasz Krzysztoń, Anna Wiechnik i Robert Kamiński, który konferencję poprowadził, janowski Nadleśniczy Waldemar Kuśmierczyk, przedsiębiorca Józef Ciupak – właściciel firmy „Janex” oraz przedstawiciele Biura Strategii PKP PLK i Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego.

          Zwieńczeniem spotkania był list intencyjny w sprawie budowy linii kolejowej Szastarka – Janów – Biłgoraj, który podpisali uczestnicy konferencji.

            Druga część fotogalerii – jutro.

            Mapa dotyczy planów LKA (źródło – PKP PLK).

Tekst; foto: Alina Boś