CyberWOT dla lokalnego samorządu

Dziewiątego września, żołnierze z Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT przeprowadzili pierwsze szkolenie z cyberbezpieczeństwa w ramach operacji „Silne wsparcie”.

W ramach prowadzonej od tygodnia operacji „Silne wsparcie”, Mobilne Zespoły Oceny Wsparcia 2 Lubelskiej Brygady OT spotykają się z samorządowcami i lokalnymi liderami na terenach objętych stanem wyjątkowym. Monitorują sytuację i oceniają zakres ewentualnego wsparcia. Celem operacji „Silne Wsparcie” jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnej na terenach przygranicznych na kryzys o charakterze hybrydowym.

Szczególnie zagrożone na odziaływanie hybrydowe mogą być systemy teleinformatyczne polskiej administracji, a zwłaszcza systemy gminne i powiatowe w strefie objętej stanem wyjątkowym. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, Wojska Obrony Terytorialnej zaoferowały samorządowcom szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Grupę żołnierzy – specjalistów z wieloletnim doświadczeniem do tych działań wydzielił Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT.

Pierwsze tego typu szkolenie, na wniosek samorządowców, odbyło się 9 września br. w jednym z urzędów gminy na terenie objętym stanem wyjątkowym w województwie lubelskim. Żołnierze Cyberkomponentu DWOT przeprowadzili szkolenie z zakresu aktualnych zagrożeń w cyberprzestrzeni, w tym mediów społecznościowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz sposobów oceny wiarygodności informacji, publikowanych w mediach elektronicznych i na portalach informacyjnych. Spotkanie podsumowano rekomendacjami i wskazówkami, dotyczącymi bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Oprócz wykładów, przeprowadzono również warsztaty dla informatyków, pracujących dla lokalnego samorządu, obejmujące monitoring i doradztwo w zakresie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych na włamania. W szkoleniu wzięli udział urzędnicy, kierownicy podległych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy oraz Gminnego Centrum Kultury.

Ze strony Zespołu Działań Cyberprzestrzennych DWOT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT dziękujemy za zaangażowanie, gościnność oraz współpracę podczas szkolenia.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa będą sukcesywnie przeprowadzane w kolejnych gminach. Zespół Działań Cyberprzestrzennych DWOT tworzą wysokiej klasy specjaliści z kilku i kilkunastoletnim doświadczeniem, na co dzień pracujący w krajowych i międzynarodowych firmach sektora IT.

Samorządy na terenach objętych stanem wyjątkowym w województwie lubelskim, które są zainteresowane szkoleniami z cyberbezpieczeństwa, mogą zgłaszać zapotrzebowanie bezpośrednio do Mobilnych Zespołów Oceny Wsparcia 2 LBOT lub za pomocą strony internetowej „Pomoc WOT” (https://pomocwot.ron.mil.pl/).

kpt. Damian STANULA – OFICER PRASOWY
LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 803, tel. kom. 725 880 174, email: d.stanula@ron.mil.pl