Czas dożynek – Gmina Batorz 2022 rok

Delegacja Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów O/R uczestniczyła w tegorocznych dożynkach w Batorzu. Czas niezwykły bo koniec wakacji i piękna słoneczna pogoda. Dożynki, to jedna z najlepszych i najcudowniejszych imprez na terenie gminy. Do takiej imprezy przygotowują się wszystkie środowiska w gminie. W takiej imprezie uczestniczą osoby od kołyski dzieci w wózkach do późnej starości seniorzy.

Gmina Batorz posiada, poza innymi stowarzyszeniami Koło Terenowe Związku Emerytów, które przeżywało w ostatnim okresie kryzys z powodu pandemii i innych zawirowań z tym związanych.

Udział naszej Janowskiej organizacji pozarządowej w Święcie Plonów był związany „z wagą„ tej uroczystości a także wsparciem naszych seniorów- emerytów w działaniu.

Podziwiamy delegacje poszczególnych sołectw, które zaprezentowały „ zmysłowe”, przecudne wieńce dożynkowe, główną mszę dożynkową, celebrowaną przez księży z okolicznych kaplic i kościół w Batorzu oraz występy artystyczne na cześć „ Święta Plonów”: Podziwialiśmy występy najmłodszej społeczności Batorza tj. dzieci z zespołu „Teraz Wszyscy Razem” pod kierunkiem Pani Karoliny Kozik z Gminnego Ośrodka Kultury oraz zespołu z Samar p.n. „Czeremcha”.

Dziękujemy kol. Reginie Piórkowskiej, pełniącej obecnie funkcję przewodniczącej Koła PZERiI w Batorzu za zaproszenie naszej delegacji oraz Panu Jarosławowi Kowalskiemu, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w logistyce. Wartością dodaną naszej wizyty w Batorzu była deklaracja przynależności do Związku Emerytów dwóch małżeństw z Gminy Batorz.

Tekst; Foto: Zofia Widz-Baryła