„Czytamy dla pokoju” – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2022

W październiku, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku, tematem przewodnim jest „Czytanie dla pokoju”. Tak sformułowane hasło – może brzmi zbyt patetycznie, dla młodszych uczniów może być wręcz niezrozumiałe, oficjalne hasło można zastąpić własnym. Ważne, aby mieściło się w nim np.: popularyzacja literatury, pokazującej grozę i tragizm wojny, rola literatury i szeroko pojmowanego oczytania w kształtowaniu postaw tolerancji, lepszego rozumienia procesów społecznych, doceniania wagi rozwiązywania konfliktów w duchu dialogu czy wartości harmonijnego rozwoju w perspektywie lokalnej i globalnej.

Trudne treści trzeba oczywiście przełożyć na formy i język, dostosowane do wieku uczniów i ich wrażliwości, a także do lokalnych warunków i potrzeb. MMBS jest dobrą okazją do przypomnienia przez bibliotekę, pokazania jej oferty, dorobku, sprawności organizacyjnej oraz pozycji wśród uczniów, nauczycieli i oczywiście rodziców. Święto daje możliwość pokazania biblioteki jako miejsca przyjaznego, pozwalającego przyjemnie spędzić czas, umożliwiającego rozwijanie rozlicznych zainteresowań.

MMBS daje możliwość podjęcia interesujących przedsięwzięć. Zainteresowanie nauczycieli, dyrekcji, a może władz lokalnych problemami bibliotek szkolnych korzystnie wpływa na integrację nauczycieli bibliotekarzy w środowisku lokalnym.

Garść sprawdzonych pomysłów do działania:

  1. spotkania z autorami i ludźmi kultury;
  2. zajęcia warsztatowe, podczas których np. dzieci posłuchają ciekawych bajek (odczytywanych przez bibliotekarza), będą mogły narysować obrazek, inspirowany historią czy nauczą się piosenki;
  3. sesje z grami planszowymi i organizacja ciekawych wydarzeń literackich;
  4. konkursy czytelnicze, tworzenie ilustracji do książek i wspólne przygotowanie audiobooka;
  5. zajęcia biblioterapeutyczne wg konkretnego scenariusza;
  6. przedstawienia czytelnicze – łączenie promowania literatury z zajęciami teatralnymi;
  7. flashmob czytelniczy (dosłownie „błyskawiczny tłum”; ideą flashmoba jest zaskoczenie czymś niespotykanym, niebanalnym, spontanicznym);
  8. recenzje książek, ciekawostki o książkach, cytaty z książek, rozpoznawanie książek i ich autorów po pierwszych zdaniach lub cytatach – „Bitwa na cytaty”…

Oczywiście, to tylko kilka pomysłów na promocję czytelnictwa przez bibliotekę. To, po jakie sięgną jej pracownicy, w dużej mierze zależy od ich kreatywności.

            Zapraszamy do działania.

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej