Dodatkowe pieniądze na program Czyste Powietrze – rusza podpisywanie umów

Ważna informacja dla mieszkańców województwa lubelskiego, którzy przed 21 kwietnia tego roku złożyli wnioski na termomodernizację budynków, wymianę starych pieców, montaż paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Dzięki staraniom Zarządu WFOŚiGW w Lublinie udało się zwiększyć ilość pieniędzy na program Czyste Powietrze w części finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Chodzi o blisko 113 mln zł. Osoby, które złożyły wnioski we wspomnianym terminie niezwłocznie będą zapraszane na podpisywanie umów.

W związku z licznymi zapytaniami beneficjentów informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 13 czerwca podjął uchwałę w sprawie aneksu i rozpatrzenia wniosków, złożonych w ramach programu Czyste Powietrze, finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Aneks do umowy zwiększa kwotę na dofinansowania w ramach KPO i daje możliwość podpisywania umów z beneficjentami, którzy złożyli swoje wnioski przed 21 kwietnia tego roku. Decyzja Zarządu zatwierdza dofinansowanie dla 1649 przedsięwzięć na łączną kwotę 112.720.151,92 zł.

– Cieszymy się z tego, że te środki trafią do mieszkańców województwa lubelskiego. Wiemy, że pieniądze, na które czekali, będą dobrze wykorzystane. To efekt naszej wspólnej pracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Stanisław Mazur – prezes WFOŚIGW w Lublinie.

O terminach podpisania umów beneficjenci będą niezwłocznie informowani w stosownej korespondencji.

Łukasz Chomicki – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie