Doświadczyć historii na miejscu – prezentacja I LO w IPN w Lublinie

Dnia 26.10.2023r. w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie odbyła się prezentacja oferty edukacyjnej. Kurator Teresa Misiuk oraz Dyrektor IPN dr Robert Derewenda w swoich wystąpieniach podkreślili wagę edukacji historycznej młodego pokolenia, podając wiele przykładów dobrej praktyki. Dyrektor I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim Wiesława Dyjach wystąpiła z prezentacją „Doświadczyć historii na miejscu”, która dotyczyła współpracy szkoły z IPN oraz patriotycznego wychowania młodzieży. W ramach zawartego między szkołą a IPN porozumienia w 2020 r. powstał na ścianie I LO mural, upamiętniający byłego dyrektora szkoły, kpt. Józefa Majkę, który zginął w Charkowie. Uroczystość odsłonięcia muralu odbyła się 17.09.2020 r.

Spotkanie w IPN było okazją do wymiany doświadczeń oraz zaplanowania  kolejnych działań.

Tekst i foto: archiwum I LO