Dotacja na własny projekt uczniów I LO

Samorząd Uczniowski I LO przystąpił do konkursu grantowego dla młodzieży działającej w samorządach uczniowskich szkół średnich i otrzymał dotację w wysokości 9700zł na realizację projektu pn. „Poszerzanie horyzontów Samorządu Uczniowskiego I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim”.

Uczniowie postawili na rozwijanie kompetencji przywódczych i społecznych oraz umiejętności interpersonalnych. 13 grudnia wyjechali do Nasutowa na jednodniowe warsztaty rozwijające wymienione kompetencje. Był to czas poznawania swoich mocnych stron i talentów oraz planowania działań SU. Po szkoleniu w ramach zajęć integracyjnych uczestnicy rywalizowali ze sobą w rozgrywkach w parku trampolin.

Projekt objął również działania promocyjne – członkowie SU zakupili koszulki z logo szkoły, smycze, przypinki, breloczki oraz baner informacyjny. To pomysł młodzieży na podkreślenie roli SU i jego działań. Uczniowie zorganizowali również międzyklasowy konkurs z nagrodami na kartkę świąteczną i zaangażowali całą społeczną szkolną.

Dofinansowane w ramach projektu „Wsparcie tworzenia i aktywizacji rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023”.

Emilia Żuber