Droga powiatowa na odcinku Szklarnia – Flisy już po remoncie

Dnia 14 listopada b.r. miało miejsce uroczyste odebranie wyremontowanej drogi o długości ok. 4,5 km, na odcinku od Szklarni do parkingu przy pomniku na Porytowym Wzgórzu. W spotkaniu udział wzięły władze samorządowe ze Starostą Janowskim Arturem Pizoniem i Wicestarostą Michałem Komackim na czele. Obecni byli także przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych i wykonawcy.

W ramach remontu przeprowadzono szeroko zakrojony zakres prac: położono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej, wymieniono przepusty, odtworzono rowy odwodnieniowe i zjazdy, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz utwardzono pobocza. Nie dość, że droga malowniczo wije się wśród lasów janowskich, które o tej porze roku wyglądają wyjątkowo pięknie, to sama w sobie prezentuje się doskonale i jedzie się nią naprawdę komfortowo.

Powiat Janowski zrealizował inwestycję m.in. dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 1 968 tys. zł oraz dofinansowaniu z Funduszu Leśnego, które wyniosło ok. 1 967 W kosztach partycypowała również Gmina Dzwola. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika jako Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza w roli Partnera.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: Anna Sosnówka