Droga powiatowa Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice oddana do użytku

Informowaliśmy już o podpisaniu umowy na rozpoczęcie remontu drogi, o postępach prac, a teraz spieszymy z wieścią o uroczystym oddaniu drogi do użytku, co miało miejsce dnia 10 października b.r.  W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Janowski – Artur Pizoń, Wicestarosta – Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Dworak wraz z Członkami Zarządu Powiatu – Zenonem Zyśko i Władysławem Sową, Radny Rady Powiatu – Marian Grela, Wójt Gminy Batorz – Henryk Michałek wraz z panią Skarbnik – Emilią Skrzypek, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim – Witold Kuźnicki. Ze strony wykonawcy, tj. firmy  „WOD-BUD” z Kraśnika, obecni byli: Wiceprezes Zarządu – Mirosław Gucwa, Dyrektor Techniczny – Adam Drożak oraz Prokurent – Jędrzej Wojtaszek.

Słowa uznania należą się wszystkim zaangażowanym w sprawę, bo koniec robót zaplanowano na grudzień, a mamy raptem początek października. Zaś spektrum działań podjętych przy przebudowie drogi nr 2304L odcinku o długości 7 617 mb było szerokie. Co dokładnie zostało wykonane?

  • dwa pasy ruchu po 3,00 m szerokości każdy;
  • nowa  podbudowa na poszerzeniu;
  • nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego;
  • jednostronne utwardzone pobocze o szerokości 1,3 m;
  • odtworzono istniejące już przepusty i rowy odwodnieniowe;
  • przebudowano zatoki lub perony autobusowe;
  • przebudowano istniejące zjazdy;
  • wyremontowano mosty na rzece Pór  w lokalizacji 11+823 i km 13+031;
  • przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi  i wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 18 200 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 725 000,00 zł; 1 000 000,00 zł dołożyła Gmina Batorz, a pozostałe   2 475 000,00 zł pochodzi z funduszy Powiatu Janowskiego.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: Anna Sosnówka