Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to okazja do poznania środowiska osób niepełnosprawnych…

Około 300. osób uczestniczyło w IV. Powiatowym Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, zorganizowanym przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Janowie Lubelskim.

W obchodach, które rozpoczęły się mszą św. w janowskiej Kolegiacie, wzięli udział mieszkańcy „Barki” Domu Pomocy Społecznej, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego i Placówki Wychowawczo – Opiekuńczej „Promyk” i „Słoneczny Dom”. Byli też rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej.

Obchody Dnia Godności to dobra okazja na przemyślenie otaczającej rzeczywistości i wsłuchanie się w postulaty środowisk z różnymi niepełnosprawnościami – również uchodźców z Ukrainy, m.in. w kwestii dostępu do edukacji, pracy, służby zdrowia, opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych czy też dostępności architektonicznej w postaci wind. Dzień Godności to także możliwość poznania środowiska osób niepełnosprawnych, zrozumienia ich potrzeb i problemów, a więc i pomocy w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego, również w powiecie janowskim…

 Warto przypomnieć, że najstarszą placówką w powiecie janowskim w zakresie pomocy społecznej jest „Barka” Dom Pomocy Społecznej, działający nieprzerwanie od 1950 roku.

Pozostałe, są sporo młodsze…

We wrześniu 2005 roku powołano Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk”.

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął działalność 1. listopada 2007 roku.

Dwa lata później, 22. stycznia utworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy powołano w 2013 roku, a Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje od 30. grudnia 2014 roku.

Dodajmy, że obchody Dnia Godności nad Zalewem Janowskim odbyły się we współpracy z wyżej wymienionymi placówkami.

Alina Boś; foto: Anna Sosnówka