Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

To już 6 edycja Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Zenon Zyśko, Członek Zarządu Andrzej Ciupak, Skarbnik Barbara Fuszara, Naczelnik Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty Joanna Rudnicka oraz Podinspektor ds. Kontroli Tomasz Krzysztoń.

Święto to zwraca uwagę na potrzebę eliminacji wszelkich form dyskryminacji, a także promowania integracji i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich aspektach życia społecznego. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same marzenia, pragnienia i potrzeby jak my wszyscy. Potrzebują jedynie większego wsparcia i zrozumienia, by móc realizować swoje aspiracje i w pełni rozwijać swoje talenty.

Organizatorem obchodów był Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Janowie Lubelskim.

Współorganizatorzy:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Sandomierskiej w Janowie Lubelskim

„Barka” Dom Samopomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” i „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim

Tekst, foto: Anna Sosnówka

Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim