Edukując, kształtujemy wodny punkt widzenia – Światowy Dzień Wody 2021 w Janowie Lubelskim

Dnia 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony był pod hasłem „Docenianie wody”. Miejscowe obchody tego ważnego święta zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z Kołem Terenowym PTTK Ziemia Janowska, wydarzenie odbyło się 26 marca br. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, świętowanie Światowego Dnia Wody było inne niż w latach ubiegłych. W związku z istniejącym stanem epidemicznym, celebrowanie święta zorganizowaliśmy w systemie zdalnym, ku naszemu wielkiemu zadowoleniu, zaproszenie na przyjazd do Janowa przyjęli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W reżimie sanitarnym gościliśmy przedstawicieli tej firmy – Ewę Smolińską i Krzysztofa Gwizdaka.

Do obchodów akcji, na nasze zaproszenie, chętnie włączyła się miejscowa szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny. Pod okiem nauczycielek – Stefanii Wójcik i Joanny Lalik, powstało ponad 70. interesujących, pięknych prac plastycznych. Temat prac brzmiał: Bądź ekologiczny – zaprojektuj plakat na Światowy Dzień Wody. Każdy z uczestników (dzieci z kl. II-VII) otrzymał nagrodę książkową, oczywiście o tematyce wodnej, trzy prace zostały dodatkowo nagrodzone przez naszych gości z Rzeszowa, tj.: Lena i Maciek z klasy III e oraz Oliwka z klasy VI e. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dodatkowo materiałami edukacyjnymi: książki, atlasy, puzzle, krzyżówki, zagadki.

Patronat honorowy nad imprezą objął Klub Rotary Janów Lubelski, który jednocześnie zafundował nagrody książkowe dla dzieci i młodzieży, wykonującej prace plastyczne. Bardzo dziękujemy za tak miły gest i udział w naszej imprezie.

Światowy Dzień Wody to święto wody i okazja do podnoszenia świadomości nas wszystkich na temat globalnego kryzysu wodnego. Problem kurczących się zasobów wody od lat jest jedną z największych bolączek współczesnego świata, ciągle słyszymy nawołania do oszczędzania i gromadzenia wody. Nad podniesieniem świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów, już po raz trzeci zastanawialiśmy się razem z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Rzeszowa, pracownikami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, członkami miejscowego koła PTTK, którzy zrelacjonowali indywidualne wyprawy nad rzekę Białą i Źródlisko. Od przedstawicieli Wód Polskich dowiedzieliśmy się o prowadzonych akcjach i działaniach, m. in. jak być Aktywnym Błękitnym – to znaczy, co możemy zrobić, aby w swoim najbliższym otoczeniu zadbać o wodę, wysłuchaliśmy ciekawej prezentacji „Gospodarka wodna w regionie Górnej – Wschodniej Wisły” w wykonaniu p. K. Gwizdaka (fragmenty w fotogalerii).

Pracownicy Sanepidu odpowiedzieli wyczerpująco w formie elektronicznej na wystosowane pytania: Jakie działania podejmuje Sanepid w zakresie bezpieczeństwa wody?, Jaki najczęściej sprzęt wykorzystują pracownicy podczas badań wody (kontrola jakości wody pitnej, kąpielisk, basenu, studnie…), Czy Sanepid opracowuje procedury, dotyczące potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego wody w przypadku klęsk żywiołowych, awarii itp. ataków terrorystycznych…, Czy Sanepid przekazuje próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z naszego terenu do Systemu Monitoringu Jakości Wody?, Czy z deszczówki można robić herbatę?, Czy bezpieczne jest picie wody z kranu?, Skąd się bierze woda w kranie? (całość – pytania i odpowiedzi dostępne w filmie, link poniżej).

Akcję informacyjną po spotkaniu zawarliśmy w filmie (dziękujemy za wykonanie p. Jarosławowi Lalikowi) dostępny na kanale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=6zqwe5U8Bqs

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie także zrelacjonował nasze spotkanie – Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim, dostępny pod linkiem:

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/949-swiatowy-dzien-wody-w-janowie-lubelskim

Mamy nadzieję, że obchody tegorocznego święta i kolejnych (planujemy kontynuować jego realizacje) przyczynią się do pogłębiania szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach naszego klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Specjaliści alarmują, że w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40 %. Przed nami więc duża praca do wykonania!

Tekst; foto: pracownicy Biblioteki Pedagogicznej