Egzaminy zawodowe 2021 w Zespole Szkół Technicznych

W dniu 11 stycznia rozpoczęto w Zespole Szkół Technicznych sesję egzaminacyjną 2021, w której będą sprawdzane umiejętności zawodowe uczniów klas czwartych technikum oraz absolwentów szkoły. Będą to już ostatnie egzaminy dla uczniów z zakresu kształcenia zawodowego.

W czasie egzaminów – zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej, zdający będą musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu podstawy programowej w zawodzie oraz odpowiedniej kwalifikacji zawodowej, wynikającej ze specyfiki danego zawodu.

Egzaminy potrwają do 20 stycznia. W tym okresie zostanie przeegzaminowanych blisko stu uczniów klas maturalnych oraz kilkunastu absolwentów szkoły, chcących poprawić lub podwyższyć wynik egzaminu, uzyskany w poprzedniej sesji egzaminacyjnej.

Przypomnijmy, egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut), oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji w zawodzie).

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej min. 50% punktów możliwych do uzyskania, zaś w części praktycznej – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu z obu części, zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji, wchodzących w skład danego zawodu, wydawany jest zdającemu dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzaminy zawodowe dla uczniów są zwieńczeniem kształcenia zawodowego. Powodzenie na egzaminie zawodowym w dużym stopniu przyczyni się do sukcesu zawodowego uczniów w ich dorosłym – zawodowym życiu. Coraz częściej pracodawcy, przy rekrutacji, zwracają uwagę nie tylko na poziom wykształcenia, ale przede wszystkim na konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, stąd też ranga egzaminów zawodowych ciągle wzrasta.

Warto podkreślić, iż Zespół Szkół Technicznych – dzięki bardzo dobrej bazie techno-dydaktycznej oraz odpowiedniemu zapleczu lokalowemu, jest od wielu lat akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym, uprawnionym do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w części praktycznej, co oznacza, że uczniowie nie muszą wyjeżdżać na egzaminy, zdają je w szkole, korzystając z urządzeń, na których pracują i wykonują ćwiczenia podczas zajęć praktycznych.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów i absolwentów, przystępujących do egzaminów w sesji egzaminacyjnej styczeń – luty 2021 i życzymy powodzenia.

Mariusz Wieleba