Harcerski Dzień Skupienia

Na uroczysku Kruczek w Janowie Lubelskim odbył się dzień formacji duchowej harcerskiego Hufca Tomaszów Lubelski.

– W pracę formacyjną harcerzy wpisane jest poznawanie lokalnej historii, kształtowanie postaw patriotycznych, zdobywanie sprawności i umiejętności harcerskich oraz formacja duchowa. Płynie to z harcerskiego hasła „Bóg, honor i Ojczyzna”, gdzie rola formacji duchowej i religijnej jest niezwykle ważna i istotna w kształtowaniu patriotyzmu i postaw braterstwa. Dzisiejszy Harcerski Dzień Skupienia wpisał się w okres wielkanocny, w którym wspominaliśmy bohaterskich partyzantów, którzy polegli w obronie suwerenności i wolności naszej Ojczyzny. Miejsce spotkania było także niezwykle wymowne, gdyż znajdują się tutaj pomniki niezłomnych partyzantów janowskich – podkreślił ks. Tomasz Kopeć, opiekun 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej w Janowie Lubelskim.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 harcerzy, tworzących Hufiec Tomaszów Lubelski. Obecni byli harcerze z Lubyczy Królewskiej, Łosińca, Majdanu Sopockiego, Tomaszowa Lubelskiego, Białej oraz Janowa Lubelskiego.

Harcerskie spotkanie rozpoczęło się od Apelu. Następnie, harcerze usłyszeli historię walk partyzantów w Lasach Janowskich, po której złożyli symboliczne róże przy pomniku upamiętniającym walczących.

Kolejnym elementem Harcerskiego Dnia Skupienia była msza św., sprawowana przy kaplicy świętego Antoniego, którą sprawował ks. Tomasz Kopeć. W kazaniu nawiązał on do słów Jezusa „Ja jestem”, który wzywa do porzucenia lęku. Kaznodzieja wskazał także na postać bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy w 20 rocznicę ustanowienia go patronem harcerzy.

Po Mszy św. kilku harcerzy złożyło swoje przyrzeczenie i otrzymało krzyż harcerski.

Kolejnym punktem harcerskiego spotkania był quiz o św. Jerzym i gra terenowa, przygotowana przez 7 Środowiskową Drużynę Starszoharcerska Zielone Szeregi. Harcerze mieli okazję poznać okoliczne lasy, uczyli się rozpoznawać i wytyczać trasy, czytać mapę i kształtowali orientację w terenie.

– Była to wspaniały czas spotkania, zastanowienia nad ważnymi sprawami naszego sumienia a także nabycia umiejętności radzenia sobie w terenie. Bardzo ciekawa jest cała historia, związana z czasem II wojny światowej w tym terenie i walk partyzanckich – podkreślał jeden z uczestników.

Po wspólnej grze terenowej był czas na harcerski posiłek, oczywiście w terenie.

– Dziękuję wszystkim harcerzom i opiekunom za wspólny wysiłek, że dzisiejsze spotkanie było tak udane i braterskie. Mam nadzieję, że ono jeszcze bardzie uświadomi nam wspólne cele i wartość harcerskiej formacji młodych ludzi – podsumował ks. Tomasz Kopeć.

Ks. Tomasz Lis; foto: nadesłano