Henryk Jarosz, Andrzej Łukasik, Aleksander Zdybel uhonorowani „Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego”

Podczas lubelskich obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego „Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego” za „zaangażowanie w pracę samorządową oraz wszelkie działania, wspierające rozwój regionu i wzmacniające siłę wspólnot lokalnych” otrzymało trzech samorządowców z dwóch gmin powiatu janowskiego: Henryk Jarosz, Andrzej Łukasik i Aleksander Zdybel.

Henryk Jarosz jest radnym Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim od trzech kadencji (od 2010 roku). Obecnie, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Emerytowany pracownik janowskiej Fabryki Maszyn, pracę w zakładzie zaczynał na stanowisku spawacza, a zakończył na stanowisku inspektora kontroli jakości. W 1980 roku – wespół z Adamem Polnickim, Czesławem Szewcem i Władysławem Głazem – współtworzył w Fabryce Maszyn Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Był jedną z osób, ukrywających sztandar Związku przed zarekwirowaniem przez SB (po wprowadzeniu stanu wojennego 13. grudnia 1981 roku, Józef Ponczek ukrył sztandar na terenie Fabryki Maszyn i pełnił nad nim opiekę aż do czasu ponownego ujawnienia struktur NSZZ „Solidarność”).

Andrzej Łukasik – księgowy na pływalni „Otylia”, radny Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim III-, IV-, V- i VI kadencji (nieprzerwanie od 2006 roku). Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Klubu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2022 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 2018 został laureatem nagrody publiczności i wyróżnienia „Człowiek bez Barier” – konkursu pod patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser – Dudy.

Aleksander Zdybel, emerytowany rolnik, od 16 lat sołtys Zdziłowic Drugich, pierwszy raz został radnym Rady Gminy Godziszów w 1998 roku. Kadencja trwała 4 lata. Potem był radnym w latach 2004-2006 (w drugiej połowie drugiej kadencji 2002-2006). Po czterech latach przerwy, kolejny raz został radnym w 2010 roku. Od tego czasu, sprawuje nieprzerwanie mandat radnego gminy Godziszów.

Wszyscy panowie do wyborów startowali z komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

Alina Boś; foto: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego