ilustracja wpisu

Informacja

W związku z wpłynięciem do Starostwa Powiatowego 3 ofert dotyczących realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, mając na uwadze Art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (DZ.U. z 2020 r. poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim publikuje w/w oferty.

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Promyka

Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Olimp” – 1

Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Olimp” – 2