Instrumenty dla Olek Orkiestry

Janowski Ośrodek Kultury otrzymał z Programu Rządowego – Infrastruktura domów kultury 48 400 zł.  dofinansowania na zakup instrumentów dętych dla Olek Orkiestry. Pieniądze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupimy 13 nowych bardzo dobrej klasy instrumentów: puzonów, saksofonów, fletów i trąbek. Nowe instrumenty umożliwią dzieciom i młodzieży dalszą efektywną naukę.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.