Instrumenty dla Olek Orkiestry

Janowski Ośrodek Kultury otrzymał z Programu Rządowego – „Infrastruktura domów kultur” 48 400 zł dofinansowania na zakup instrumentów dętych dla Olek Orkiestry. Pieniądze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakupimy 13 nowych bardzo dobrej klasy instrumentów: puzonów, saksofonów, fletów i trąbek.

Nowe instrumenty umożliwią  dzieciom i młodzieży dalszą efektywną naukę.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Tekst, foto: Janowski Ośrodek Kultury