Jak wzrosną oszczędności emerytalne w ZUS?

O ponad 5 procent zwiększą się w tym roku środki zapisane na kontach osób ubezpieczonych w ZUS. To z nich Zakład wylicza przyszłe emerytury. Coroczna waloryzacja odbędzie się w czerwcu.

Im większy stan kont i subkont osób ubezpieczonych, tym wyższe będą ich przyszłe świadczenia. Waloryzacja polega na podwyższeniu środków zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych procentowymi wskaźnikami.

Waloryzacja konta i kapitału początkowego

Składki emerytalne na kontach i tzw. kapitał początkowy wzrosną tym razem o 5,41 proc. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji i od przypisu składek (czyli wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Tegoroczna waloryzacja jest niższa niż w ubiegłych latach z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią Covid-19, jednak i tak znacząco zwiększy środki ubezpieczonych. – To wzrost kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. Żaden bank nie da nam tak korzystnych warunków – podkreśla prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Na przykład osoba, która na koniec stycznia miała na swoim koncie w ZUS 500 tys. zł, w czerwcu otrzyma dodatkowe 27 tys. zł.

Waloryzacja subkonta

Dla ubezpieczonych należących do drugiego filara emerytalnego ZUS prowadzi również dziedziczone subkonta. Środki na subkontach wzrosną w czerwcu o 5,23 proc. Tutaj waloryzacja zależy od dynamiki wzrostu PKB za ostatnie pięć lat. Pandemia nie wpłynęła znacząco na ten wskaźnik, w poprzednich latach kształtował się na podobnym poziomie.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim