Kochany, Janiki, Osówek… I Rajd Konny Szlakiem Spacyfikowanych Wsi

Dwudziestego kwietnia 2024 r. odbył się I Rajd Konny Szlakiem Spacyfikowanych Wsi. Rajd wyruszył rankiem z wioski Łążek Garncarski. Przez rezerwat Imielity Ług, gdzie w czasie zaborów przebiegała granica między Austrią i Rosją, dotarliśmy do pierwszego celu naszej wyprawy – osady Kochany. 30 września 1942 r. Niemcy zamordowali tutaj 37 osób, głównie kobiety, dzieci i osoby starsze, a wieś została spalona. Mała, obecnie już wyludniona, wioska Janiki to kolejny punkt naszej wyprawy. Tablica na mogile wskazuje imiona i nazwiska 14 pomordowanych w dniu 22 października 1943 r. Znowu, głównie dzieci i kobiety. Z Janik – jadąc przez rezerwat Łęka i Maliniec, dotarliśmy do miejsca, upamiętniającego wymordowanie w dniu 29 września 1942 r. 43 mieszkańców osady Osówek. W odwiedzanych miejscach zapaliliśmy znicze i odmówili modlitwę za pomordowanych przez niemieckich barbarzyńców Rodaków.

Wyprawa miała również walory estetyczne. 44 kilometrowa trasa prowadziła przez piękne lasy z mozaiką stawów. Jedynym problemem jest coraz gęstsza sieć utwardzonych leśnych duktów, zakłócających nieco piękno natury i utrudniających przejazd konny.

Mamy nadzieję, że będzie to coroczne wydarzenie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Tekst; foto: Zbigniew Kurzyna