Kolejne Europassy w rękach uczniów Zespołu Szkół

Europass to cenny dokument, który potwierdza kompetencje i przygotowanie zawodowe danej osoby. Jest szczególnie potrzebny osobom, starającym się o zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej.

Posiadanie tego typu certyfikatu jest dużym atutem, bowiem świadczy o aktywności zawodowej i stanowi oficjalne potwierdzenie nabytych doświadczeń zawodowych.

Pierwszego września w Zespole Szkół uroczyście zostały wręczone Europassy. Uczniowie, którzy odbyli w wakacje staż zawodowy w Grecji, otrzymali certyfikaty, zawierające informacje na temat umiejętności, uzyskanych podczas zagranicznych praktyk. Projekt „Podnosimy kompetencje zawodowe przez mobilności międzynarodowe” pozwolił młodym zawodowcom poznać tajniki pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach i hotelach. To była dla nich nie tylko konstruktywna lekcja w zakresie własnej profesji, ale także szansa na sprawdzenie swoich kompetencji w danej branży. Pobyt w Grecji stał się wspaniałym wspomnieniem i jedyną w swoim rodzaju przygodą kulturowo-edukacyjno-zawodową.

J. Kułażyńska; foto: archiwum szkoły