Kolejne pieniądze na zabytki sakralne w Janowie i Momotach

Kolejne dwie umowy z dwiema parafiami podpisano dzisiaj w janowskim Starostwie.

Pierwsza, dotyczy konserwacji i restauracji bramy oraz głównej alei na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim (cmentarz powstał w połowie XIX wieku; spoczywa na nim ponad 50 tys. osób). Wartość zadania – niemalże pół miliona zł. Prawie 490 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a około 10 tys. – dotacja z Powiatu Janowskiego. Termin zakończenia – 30 września br.

Obecnie, na cmentarzu trwają prace przy wymianie nawierzchni alejek bocznych (w miejsce zniszczonego asfaltu, kładziona jest kostka brukowa). Cmentarne „uliczki” mają być wybrukowane do końca czerwca br. Kwota projektu i źródła finansowania – jak wyżej.

Druga umowa wiąże się z konserwacją, dociepleniem i odnową deski elewacyjnej ścian zewnętrznych kościoła w Momotach Górnych, którego historia sięga 1938 roku. Wartość zadania – 150 tys. zł (147 tys. zł pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 3 tys. zł – z budżetu Powiatu Janowskiego). Termin wykonania – 29 listopada br.

Dodajmy, że w Momotach trwają prace przy naprawie konstrukcji i wymianie poszycia dachowego zabytkowej świątyni. Inwestycja pochłonie milion zł (980 tys. zł pochodzi z budżetu państwa, 20 tys. dołożył Powiat Janowski). Termin zakończenia zadania strony określiły na koniec listopada, ale prace idą gładko i można się spodziewać, że inwestycja się zakończy jeszcze w maju.

Podczas podpisania umowy (od lewej): Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu, Jadwiga Matysek – Zastępca Głównego Księgowego, Zenon Zyśko – Wicestarosta, Artur Pizoń – Starosta, ks. Tomasz Lis – proboszcz parafii w Janowie, ks. Kazimierz Sagan – proboszcz parafii w Momotach, Ewelina Pachuta – podinspektor ds. promocji, rozwoju i programów pomocowych.

Tekst; foto: Alina Boś