Kolejny nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, tym razem dla OSP w Krzemieniu Pierwszym

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym otrzymała dofinansowanie w wysokości 600 tys. zł. w ramach dotacji dla jednostek OSP, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4.

Koszt zakupu wynosi około 840 tys. zł. Brakujące środki finansowe sfinansuje Urząd Gminy Dzwola.

Jest to kolejny 10. już średni samochód ratowniczo – gaśniczy, który trafił do jednostek OSP, włączonych do KSRG na terenie powiatu janowskiego w latach 2016-2021.

Obecnie, 13 jednostek OSP na 15 włączonych do KSRG na terenie powiatu janowskiego posiada nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem uterenowionym 4×4.

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim; przykładowe zdjęcie – archiwum Panoramy