Komunikat Starosty Janowskiego

Starosta Janowski informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 1 sierpnia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

W związku z tym od 1 sierpnia 2022 r. wszelkie opłaty na rzecz Powiatu janowskiego można dokonywać w Banku Pekao S.A. w Janowie Lubelskim ul. Wiejska 3 na rachunek bankowy: 13 1240 5497 1111 0010 5520 9350.

W wydziałach: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych oraz Geodezji, Kartografii i Katastru istnieje możliwość płatności za pomocą kart płatniczych.