Konferencja podsumowująca realizację projektu w ZST

Dnia 24 stycznia 2024r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się  konferencja podsumowująca realizację projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w ZST” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 1 września 2020r. do 30 września 2023r. przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, zaś beneficjentem projektu było Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

Konferencję otworzyła i powitała zebranych gości dyrektor szkoły Iwona Pająk. W swoim wystąpieniu przedstawiła działania realizowane w ramach projektu i osiągnięte rezultaty, podkreśliła, że głównym założeniem projektu było zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W projekcie realizowane były różnorodne formy wsparcia: płatne staże uczniowskie, szkolenia dla uczniów, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe doskonalące umiejętności i kompetencje nauczycieli. Projekt zakładał również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt komputerowy o wartości 217 724,08 zł, dostawę trzech samochodów marki Citroen o łącznej wartości – 170 967,00 zł oraz modernizację i wyposażenie pracowni, m.in.: chemicznej, biologicznej czy językowej w kwocie – 999 416,15 zł.

W konferencji udział wzięli delegaci władz powiatu, organów samorządowych, przedstawiciele pracodawców oraz dyrektorzy szkół podstawowych. Głos zabrał koordynator projektu, Piotr Miedzianowski, który podziękował za wsparcie i  współpracę w efektywnym wykorzystaniu dotacji oraz  możliwość dostosowania założeń projektu do potrzeb uczniów i pracodawców. Magdalena Zabłocka, dyrektor ds. programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia zawodowego i branżowego wobec oczekiwań współczesnego rynku pracy.  Michał Komacki, wicestarosta powiatu janowskiego podziękował partnerom projektu, kadrze pedagogicznej i uczniom za udział w projekcie oraz pogratulował sukcesu, jakim była jego realizacja. Warto podkreślić, że ogólna wartość projektu wyniosła – 4 529 317,41 zł.

Zwieńczeniem części oficjalnej był pokaz fryzur i makijaży karnawałowych wykonanych przez uczennice kształcące się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Następnie zaproszeni goście zwiedzili nowoczesne klasopracownie wyposażone w pomoce naukowe zakupione ze środków projektowych.

Tekst: Iwona Martyna; foto: archiwum ZST