Konkurs dla dzieci „Niezłe Ziółko”

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie „Niezłe Ziółko”. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza – od 5 do 7 lat i grupa starsza – od 8 do 10 lat.

Praca konkursowa składa się z trzech zadań. Zadanie pierwsze polega na wyhodowaniu własnych ziół z nasion lub z sadzonki (sadzonek) w doniczce, skrzynce balkonowej albo innym, dowolnym pojemniku lub grządce, pielęgnacja roślin, obserwacja na każdym etapie rozwoju rośliny. Zadanie drugie to przygotowanie sprawozdania z zadania pierwszego. Może to być dziennik ogrodniczy z rejestracją etapów rozwoju rośliny i czynności wykonywanych przez dziecko, literacki opis rośliny i jej zastosowania, zielnik (zasuszona gałązka przymocowana do karty z nazwą i opisem) lub coś innego (za wyjątkiem filmów). Zadanie trzecie obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem będzie wyhodowana roślina (maksymalny format: A-3).

W konkursie będą oceniane łącznie: zadanie pierwsze (sprawozdanie) oraz zadanie trzecie (praca plastyczna). Prace konkursowe i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do 16 września 2022 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (z dopiskiem: Konkurs „Niezłe Ziółko”).

Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe za I miejsce do kwoty 600 zł, za II – do kwoty 500 zł, za III – do kwoty 400 zł oraz 50 wyróżnień do kwoty 200 zł.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie, a wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie. tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802, e-mail:konkursy@lubelskie.pl

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL

Załączniki: