Konkurs dla ósmoklasistów w I LO. Wygrała Julia Pawlos ze szkoły w Momotach

W piątek, 22. kwietnia br. I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza gościło ósmoklasistów szkół podstawowych z powiatu janowskiego. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy „Bądź ekologiczny i dbaj o środowisko”, zorganizowanym przez liceum w ramach obchodów Dnia Ziemi.

Najlepsze wyniki w rywalizacji osiągnęła Julia Pawlos ze szkoły w Momotach Górnych. Drugie miejsce zajął Jakub Solecki ze szkoły w Białej, a trzecie – Gennaro Jan Dalessio, również ze szkoły w Białej.

Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, a za współorganizację konkursu dziękujemy Dyrektor Wiesławie Dyjach, przedstawicielom samorządu uczniowskiego i uczennicom z klasy Ia…, i już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych na drugą edycję konkursu w przyszłym roku.

Organizatorzy: Marzena Hys -Mazur i Agnieszka Maziarczyk; foto: archiwum szkoły