Kształcą młode pokolenia i służą ojczyźnie – nauczyciele w szeregach WOT

W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej obecnie pełni służbę 540 nauczycieli, w tym 74 nauczycieli akademickich i 222 nauczycieli młodzieży w szkołach średnich. WOT oferuje nauczycielom możliwość rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności. Z drugiej strony korzysta z ich zalet, jakimi niewątpliwie są odpowiedzialność, cierpliwość i sztuki przekazywania wiedzy.

– Nauczyciele, którzy zdecydowali się łączyć pracę zawodową ze służbą wojskową to dla mnie absolutnie wyjątkowe osoby. Imponują mi głęboką identyfikacją z misją nauczyciela, który nie tylko uczy, ale i wychowuje młode pokolenie – tak o nauczycielach, służących w Wojskach Obrony Terytorialnej z okazji ich święta powiedział Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Praca nauczyciela to nie tylko zawód, ale również misja. Choć płaszczyzny działania nauczyciela i żołnierza są różne, to motywacja do wykonywania codziennych zadań w obu przypadkach płynie prosto z serca.

Jednym z wielu pedagogów w szeregach 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest st. szer. Andrzej Dyczewski z 24 batalionu lekkiej piechoty w Chełmie. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej w Milejowie, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa, regionalista i działacz społeczny z zamiłowania.

– Zachęcam do aktywności obywatelskiej i działań na rzecz społeczności lokalnej. Wpisuje się to doskonale w hasło żołnierzy OT „zawsze gotowi, zawsze blisko”. Moja praca nauczyciela jest pasją i pasją jest również działalność społeczna, w tym także działania w szeregach OT. Wszystko się ze sobą łączy i doskonale uzupełnia. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania – jako żołnierz OT, bez zaangażowania – jako cywil, w sprawy społeczności lokalnej – mówi szer. Dyczewski.

Nauczyciele zgodnie wskazują, że w swojej pracy zawodowej wykorzystują umiejętności i wiedzę, pozyskane dzięki WOT. Służba nie ogranicza ich zawodowo, a jedynie rozwija. WOT dał im możliwość służby w wojsku i jednocześnie realizowania się w pracy pedagoga w szkole.

– Cieszę się, że moi uczniowie widząc swojego nauczyciela w mundurze Wojska Polskiego, biorą przykład i wstępują w szeregi WOT. Szczerze dostrzegam sens działań i zaangażowania moich kolegów. To, że pełnimy róże funkcje, piastujemy różne stanowiska i urzędy, że mamy rodziny nie przeszkadza nam być w formacji OT, a wręcz dopełnia nas, jako liderów swoich społeczności. Pozwala rozwijać inne kompetencje, poszarza horyzonty, uczy pokory i myślenia o drugim człowieku, by być gotowym nieść pomoc i być blisko w każdej chwili – podkreśla st. szer. Andrzej Dyczewski.

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim pedagogom oraz pracownikom oświaty życzymy siły, niezłomności i mądrości w kształceniu młodych pokoleń, a nauczycielom, służącym w WOT, żołnierskiego szczęścia!

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 811
tel. kom. 725 880 174
email: d.stanula@ron.mil.pl