Kursy i szkolenia, czyli pracowite ferie w ZST

W ramach realizacji projektu „Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim ” w ferie w naszej szkole odbywały się kursy i szkolenia.  Swoje kompetencje zawodowe podnosili nauczyciele, a uczniowie zdobywali nowe kwalifikacje.

Nauczyciele kształcący młodzież w zawodzie technik informatyk uczęszczali na kurs grafiki komputerowej.Celem kursu było zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej obsługi programów graficznych, obróbki obrazu cyfrowego, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz umiejętności projektowania graficznego.

Swoje kompetencji podnosili również nauczyciele uczący w zawodzie technik technologii drewna , którzy brali dział w kursie: „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC stosowanych w meblarstwie”. Uczestnikom szkolenia przekazano wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu budowy oraz obsługi obrabiarek CNC, aby później mogli dzielić się zdobytą wiedzą z uczniami na zajęciach praktycznych. Jeden z nauczycieli uczący w zawodzie technik mechanik brał udział w kursie „Operator-programista CNC z projektowaniem CAD”.

Nie tylko nauczyciele ferie spędzili w szkole, także nasi uczniowie nie odpoczywali, a wolny czas wykorzystali bardzo aktywnie zdobywając wiedzę i nowe umiejętności podczas zorganizowanych kursów: „Pracownik biurowy z obsługą programów biurowych” czy „Programowanie i obsługiwanie procesu do druku 3D”. Tajniki projektowania 3D poznali uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk. W ramach projektu uczestnicy kursu zdobyli umiejętności w zakresie programowania i drukowania w technologii 3D. Podczas szkolenia rozwijali swoją kreatywność tworząc projekty, które później mogli urzeczywistniać i wydrukowaćw technologii 3D. Warto zaznaczyć, że umiejętność korzystania z oprogramowania do modelowania 3D jest ceniona na rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii drewna  brali udział w kursie pilarza. Uczestnicy tego kursu uzyskali wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i działania pilarki spalinowej, sprzętu pomocniczego oraz procesu technologicznego pozyskiwania drewna. Część praktyczna kursu odbywała się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Janów Lubelski.Wszystkie kursy, w których biorą udział uczniowie kończą się egzaminami, a młodzież uzyskuje certyfikaty CVC potwierdzające zdobyte umiejętności. Po feriach kolejni uczniowie naszej szkoły będą uczestnikami następnych kursów.

Zdobycie nowych, cenionych na rynku pracy umiejętności otwiera przed uczniami ZST większe perspektywy zawodowe i wzmacnia ich pozycję na rynku pracy, a podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli wpływa na jakość kształcenia uczniów.

Monika Majkowska-Nizioł; foto: archiwum szkoły