Laptopy, maseczki, słuchawki… Ponad 160 tys. zł na wsparcie dzieci z pieczy zastępczej

        Ponad 160 tys. zł otrzymał Powiat Janowski na wsparcie dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej w okresie epidemii. Gros środków finansowych stanowią fundusze unijne, resztę finansuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

        Najwięcej pieniędzy wydatkowano na zakup laptopów dla 34 dzieci (ponad 100 tys. zł). Sprzęt komputerowy ma wyrównać szanse w dostępie do edukacji, także tej zdalnej.

        W ramach projektu, zakupiono około 30 sztuk słuchawek z odpinanym mikrofonem, 8 drukarek laserowych, telewizor i tablicę interaktywną.

        Oczywiście, część pieniędzy – ponad 15 tys. zł, wykorzystano na zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych.

        W projekcie znalazły się też pieniądze na organizację i wyposażenie pięciu miejsc do kwarantanny dzieci w sytuacji zagrożenia. Tak zwane „izolatki” zostały wyposażone w łóżka, kołdry, pościele, szafy i biurka, tapczany, fotele i generatory ozonu. Jedno tego typu miejsce znajduje się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk”, a cztery w pieczy zastępczej.

        Ogółem, z projektu skorzystało 122 osoby.

        Zakupiony sprzęt, podpisując stosowną umowę, zainteresowani odebrali 9 września. Z ramienia powiatu, dokument podpisał Starosta Janowski Artur Pizoń i Wicestarosta Michał Komacki. W spotkaniu, prowadzonym przez Annę Śmit – Dyrektor PCPR i Konrada Łukasika, odpowiedzialnego za zamówienia publiczne w PCPR, uczestniczył również Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP.

        Warto dodać, że w realizację projektu zaangażowali się wszyscy pracownicy PCPR.

        Obecnie, na terenie powiatu janowskiego działa 19 rodzin zastępczych, w których przebywa 37 dzieci w różnym wieku. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” przebywa 26.

Alina Boś; foto: Eryk Widomski