Lista inwestycji budowlanych PSP w ramach „Programu modernizacji…” zatwierdzona

Prawie dwa lata starań wielu osób dzisiaj ma swój finał. Inwestycja pod nazwą „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą” została zatwierdzona na pozycji 12.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP, przewidzianych do realizacji w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, w tym: 55 zadań, polegających na budowie nowych obiektów, 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących. Na realizację przedmiotowych inwestycji w latach 2022-2025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 800 mln zł. Szczegółowy wykaz inwestycji PSP dostępny na stronie KG PSP https://strazpozarna.ink/Inwestycje_PM

Mamy działkę, dokumentację techniczną oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Podpis Ministra przyznał nam również finansowanie inwestycji.

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie inwestycji. Szczególne podziękowania należą się Posłowi na Sejm RP Jerzemu Bieleckiemu oraz Staroście Janowskiemu Arturowi Pizoniowi, jak również całej Radzie Powiatu.

Można powiedzieć, że jest to historyczna chwila dla janowskiej Straży.

Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP