Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie

Poniższa lista określa produkty jakie możemy przekazywać dla potrzebującym na Ukrainie i takie też produkty prosimy dostarczać do miejsc gminnych zbiórek. Prosimy o zastosowanie się do niej.

Lista opublikowana jest pod adresem: https://pomagamukrainie.gov.pl/
Dodatkowo na naszych stronach będziemy informować państwa o konkretnych potrzebach osób zgromadzonych w zorganizowanych punktach pobytu na terenie Powiatu Janowskiego.