Lubelskie w czołówce województw pod względem wdrażania Regionalnego Programu OperacyjnegoLublin, 18 listopada 2020 r. INFORMACJA PRASOWA

Województwo lubelskie zajmuje 2. pozycję w Polsce pod względem procentowego wykorzystania alokacji w umowach o dofinansowanie z UE
oraz 4. w procentowym wykorzystaniu alokacji we wnioskach o płatność.
Te pozytywne wiadomości zostały przekazane wczoraj podczas zdalnego spotkania Komisji Europejskiej z przedstawicielami 16. Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podsumowanie on-line

Tegoroczne spotkanie, z powodu pandemii koronawirusa, odbyło się 17 listopada br.
w formie wideokonferencji. Sesja plenarna zgromadziła przedstawicieli
16. Regionalnych Programów Operacyjnych oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej
i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Województwo lubelskie reprezentował marszałek Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (DZ RPO) Anna Brzyska. Takie spotkania organizowane raz w roku są formą przeglądu wdrażania wszystkich RPO 2014-2020.

To niezwykle ważne spotkanie pokazujące efekty prac nie tylko naszych beneficjentów, ale i Instytucji wdrażających fundusze europejskie. Rezultaty inwestycji unijnych są widoczne na terenie całego województwa. Obecnie, jesteśmy na finiszu bieżącej perspektywy, a przed nami kolejne wyzwania. tłumaczyła Anna Brzyska, dyrektor DZ RPO.

Lubelskie na podium

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa przedstawili ranking dotyczący wykorzystania środków unijnych w ramach RPO.

Co ważne, nasze województwo zajmuje 2. pozycję pod względem procentowego wykorzystania środków UE (tzw. kontraktacji) w bieżącej perspektywie z wynikiem 88%, przy średnim poziomie podpisanych umów w kraju wynoszącym 84%.

Warto zaznaczyć, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zajmujemy
1. pozycję (równorzędnie z województwem mazowieckim), przy 83% kontraktacji,
a w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. pozycję z wynikiem 89% kontraktacji.

– Wysokie miejsca w rankingach to przede wszystkim ciężka praca naszych beneficjentów, którzy chętnie sięgają po fundusze unijne. mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Jeśli chodzi o zatwierdzone wnioski o płatność (wkład UE) zajmujemy 4. miejsce
w kraju z wykorzystaniem alokacji na poziomie 52%, przy średniej krajowej 47%.

Zwieńczeniem realizacji projektu jest certyfikacja, czyli wnioski rozliczone z KE, która
w ramach naszego województwa wyniosła 54%, co dało nam 5. miejsce w Polsce.

Na koniec należy podkreślić, że województwo lubelskie już w październiku br. w 106% zrealizowało roczną prognozę certyfikacji.